Bilbombe mot gravejournalist retter søkelys på Malta

Listen over personer som kunne ønsket å rydde Daphne Caruana Galizia av veien, inneholder både toppolitikere, politiledelsen, rikmenn og næringslivstopper.