Krever mer av Pakistan

Opptrappingen av innsatsen i Afghanistan krever at både pakistanske og afghanske myndigheter tar sin del av sikkerhetsansvaret på alvor, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Publisert Publisert
  • NTB

Fra flere hold uttrykkes det bekymring for at president Barack Obama og NATOs opptrapping i Afghanistan kan føre til at Taliban og al Qaida i større grad søker tilflukt over grensen til Pakistan.

Støre har forståelse for bekymringen, men mener alle parter er oppmerksomme på problemstillingen.

— Dette med den porøse grensen mellom Afghanistan og Pakistan er en generell bekymring. Men vi skal huske på at president Obama nevnte Pakistan rundt 20 ganger i talen sin, sier Støre.

Han mener samtidig det hviler et ansvar på pakistanske myndigheter om å følge opp opptrappingen i Afghanistan.

— Utfordringen består. Målet må være å få både afghanske og pakistanske myndigheter til å ta dette med samme alvor -og samarbeide bedre, sier Støre til NTB.

Mangler trenere

Afghanistan-opptrappingen var det store temaet da NATOs utenriksministere innledet sitt todagers møte i Brussel torsdag.

Presset på USAs allierte om å følge opp de 30.000 nye amerikanske soldatene er tungt og ser ut til å bære frukter.

— Jeg kan med stor glede si at vi med stor sikkerhet kommer til å nå et høyere tall enn de 5.000 vi hadde satt som mål, sa NATO-talsmann James Appathurai da han orienterte pressen før møtestart torsdag ettermiddag.

Ifølge talsmannen har 20 land kunngjort at de vil styrke sitt bidrag til operasjonen. Samtidig mangler alliansen fortsatt nøkkelpersonell i Afghanistan.

— Vi har betydelige mangler når det gjelder trenere for hæren og politiet, sa han.

For Norges del er det ikke snakk om å bidra med mer enn de 515 soldatene som er i landet, men Støre understreker at det ikke bare er antallet som gjelder.

— Det dreier seg også om hva slags soldater man sender, sier Støre og gjør det klart at Norge er i ferd med å dreie sin innsats inn mot en større andel trenere.

Relative tidsfrister

Støre er også varsom med å snakke om noen dato for tilbaketrekking av soldatene. Han antyder at Obamas mål om å starte tilbaketrekkingen sommeren 2011 i første rekke er rettet mot den amerikanske opinionen og ikke nødvendigvis behøver være noen eksakt tidsfrist.

— Det er ikke en dato hvor ting skifter over natten, men det er snakk om en overgangsfase. Det var nødvendig å varsle den amerikanske opinionen om det, sier Støre.

Han mener, i likhet med flere andre NATO-ministere, at det viktigste er å forholde seg til situasjonen her og nå og ikke bedrive ordkløyveri om fremtiden.

— Hvis vil legger for mye i de ordene, så blir de fort selvoppfyllende. Vi vet vi skal være i Afghanistan i ganske lang tid, så da gjelder det å gjøre jobben riktig her og nå, sier Støre.

Les også

Vil ha soldatene hjem

Nye bidrag

En talsmann for ISAF-styrken gjorde det torsdag klart at hele den amerikanske opptrappingen på 30.000 soldater skal tilføres ISAF, ikke den parallelle, amerikanske Enduring Freedom-operasjonen.

Italia kunngjorde tidligere på dagen at landet vil plusse på sin deltakelse i landet med 1.000 soldater. Polen øker med 600, mens Storbritannia sier de vil øke sitt bidrag med 500 soldater til 9.5000 soldater totalt. Spania har også sagt landet vil øke med rundt 200, Tsjekkia med 100, mens Frankrike og Tyskland foreløpig holder kortene tett til brystet.

Utenriksministerne startet torsdag med møter i NATO-Ukraina-kommisjonen og NATO-Georgia-kommisjonen. Først på en uformell middag torsdag kveld var situasjonen i Afghanistan satt på dagsordenen.

Fredag møter også utenriksministere fra de øvrige landene som bidrar i den NATO-ledede ISAF-styrken i Afghanistan, for en bred diskusjon om veien videre.

Publisert
svp://20134