Kalifatet er nedkjempet. Raqqa har fått fred for IS, men ikke nødvendigvis fred.

Kalifatet er nedkjempet. Raqqa har fått fred for IS, men ikke nødvendigvis fred.