Berg-og dalbaner blir større

Vektøkningen i befolkningen påvirker karusellene.

Stadig oftere blir det gjort justeringer og forandringer på attraksjoner i fornøyelsesparkene, slik at de skal passe for alle.

Men nå er det ikke lenger tilpasninger til folk som er for lange og lignende som gjelder, nå må nemlig setene og sikkerhetsutstyret tilpasset et stadig tyngre publikum.

Tusenfryd er godt kjent med denne utviklingen.

Må avvise mange

Daily Mail rapporterer om at Thorpe Park i Surrey i England, nå lager større seter til sin attraksjon Nemesis Inferno.

De planlegger også å sette inn større seter og seler spesialdesignet for overvektige, på flere andre attraksjoner i parken.

Parken sier selv at befolkningen blir større, og at det da er en virkelighet som fornøyelsesparkene må forholde seg til. De legger til at det er viktig at personer i alle størrelser og varianter har det komfortabelt under turene i attraksjonene.

De må nemlig avvise et stort antall mennesker hver eneste dag på flere attraksjoner, fordi de er for store til å være med.

USA langt foran

Dette problemet er ikke nytt, og i USA har det lenge vært spesialtilpassede seter tilpasset overvektige.

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig med flere seterader for større personer, eller større seter. Parkene ser på dette som en nyttig investering, fordi færre vil betale inngangsbilletten hvis de ikke får ta attraksjonene.

Av sikkerhetsmessige hensyn er det meget viktig at alt utstyr passer perfekt, slik at attraksjonene er sikre.

— Ikke behov for endringer nå

Gjennom kontinuerlig arbeid med sikkerhet knyttet til attraksjonene, er dette et av områdene som Tusenfryd også holder fokus på. Tusenfryd er godt kjent med utviklingen i andre land gjennom dialog med leverandører i bransjen, kanskje spesielt i forhold til utviklingen i USA, og senest England.

- Basert på vår erfaring i det norske markedet, kan vi imidlertid ikke konkludere med at det har forekommet noen markant økning i prosentvis andel av våre gjester som ikke kan benytte attraksjonene som følge av overvekt. Dette opplever vi svært sjelden. Vi har derfor ikke sett behovet for at eksisterende innretninger eller nye innretninger skal tilrettelegges spesielt for dette pr. i dag, sier Bjørn Håvard Solli, administrerende direktør ved Tusenfryd.

Dersom videre utvikling skulle tilsi noe annet, vil de vurdere å tilpasse innretningene ytterligere, forutsatt at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gjøre dette.

— I første rekke baserer vi oss på logger fra operatører og eventuelle henvendelser fra gjest, noe som foreløpig ikke gir grunnlag for vesentlige endringer. Men det vil være naturlig for oss å følge utviklingen nøye fremover, for å sikre at vi har et produkt som til enhver tid er tilpasset markedet og behovene til våre gjester, sier han.

Tøffe attraksjoner har høyere krav

Tusenfryds hovedutfordring i dag i når det gjelder tilrettelegging for meget overvektige, er rett og slett topografien i parken. Med et så stort areal som man trenger, er det vanskelig å se for seg at vi kan tilrettelegge noe mer i forhold til dette, mener Solli.

— For en stor andel av attraksjonstilbudet skal ikke vekt være en begrensning. Men visse berg- og dalbaner med høy fart og vesentlige G- krefter stiller spesielle krav til at sete har god sidestøtte, samt at bøyle på overkropp sitter tett. Det er vesentlig flere attraksjoner i vår park med annen type sikringsordning enn dette, som har større fleksibilitet i forhold til kroppsstørrelse, sier han.

For høye personer vil begrensningen på attraksjonssiden normalt knytte seg til innretninger som har sikkerhetsbøyle på overkropp/skuldre. Pr. i dag har begrensningene her vært lagt fra leverandørene sin side.

— Normalt vil en slik begrensning ligge i området 195-200 cm. Når det gjelder personer med funksjonshemning, så har vi utarbeidet en veiledning med anbefalinger for hvilke innretninger som egner seg ut fra ulike funksjonshemninger. Vi har også tilrettelagt for en først-i-køen ordning, samt at vi har gjort noen tekniske tilrettelegginger for forenklet adkomst der det har vært behov for dette, sier Solli.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Tusenfryd plikter å overholde de sikkerhetskrav som settes fra leverandøren sin side, samt de driftsforutsetninger som er lagt gjennom driftsgodkjenningen fra Tivolitilsynet.

Sikkerheten kommer først

På fornøyelsesparken Liseberg i Göteborg har de foreløpig ikke fått større seter og seterader som følge av vektøkning i befolkningen.

— Vi ser faktisk ikke på dette som noe stort problem. På Liseberg har vi ennå ikke merket noe til at befolkningen er blitt større, sier informasjonssjef Julia Vasilis.

Parken mener at det ikke finnes behov for å tilpasse hverken seter eller annet utstyr etter vekt .

— Men det er slik at veldig lange personer kan ha vanskeligheter med å ta visse attraksjoner, og da særlig de som har skulderbøyler. Når det kommer til andre handicap, så forsøker vi å gjøre attraksjonene så tilgjengelige som mulig, sier hun.

Vasilis understreker at visse attraksjoner krever at den som skal kjøre har visse fysiske forutsetninger, og at sikkerheten derfor alltid kommer i første rekke i parken.

Få de siste reisenyhetene på Facebook:

Aftenposten REISE, BT REISE,REISE-Adressa

Følg oss på Twitter:

@aft_reise