Borgermesteren: - Vi har gjort store feil

Lederen for «Europas jihad-hovedstad» skulle ønske de hadde gjort mer for ti år siden. Men den gang var det ikke så stuerent å endre noe.