– Galskap at Europa overlater den grønne utviklingen til Kina og Korea

For De europeiske grønne i EU-parlamentet står klimaet naturlig nok øverst på dagsordenen. Partiet, som før var EU-motstandere, er i dag et av de mest EU-positive partiene.