Trump hardt ut mot Iran

USAs president Donald Trump sier han håper USA aldri vil få brukt den militære makten landet har, men varsler om skjerpede sanksjoner mot Iran.

Publisert:

Foto: CARLO ALLEGRI, Reuters / NTB scanpix

NTB

– Sanksjonene mot Iran vil ikke lettes hvis landet ikke endrer oppførsel. De vil heller strammes inn, sa Trump da han talte under FNs hovedforsamling,

FNs hovedforsamling er en av organisasjonens viktigste beslutningsarenaer, i tillegg til Sikkerhetsrådet og FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Norges FN-ambassadør Mona Juul i sommer overtok som president for. Høynivåuken i hovedforsamlingen ledes av generalsekretær António Guterres.

Trump anklaget også igjen Iran for å stå bak oljeangrepene mot Saudi-Arabia. Flere europeiske land har de siste dagene stilt seg bak denne konklusjonen, blant annet Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Vil ikke bruke militærmakt

Presidenten anklaget samtidig det iranske regimet for å være blodtørstig, og sa at det har 40 år med fiasko bak seg.

Trump slo også fast at USA er verdens mektigste land og at militæret har blitt rustet kraftig opp.

– Forhåpentligvis vil vi aldri bruke denne makten, sa Trump.

Trump oppfordret også de iranske lederne til å sette det iranske folket først.

Tok opp handelskrigen

Trump tok også opp handelskrigen med Kina og sa at da landet ble med i Verdens handelsorganisasjon, ble det argumentert med at de ville fremme liberalisme og eiendomsrett.

– Denne teorien er blitt testet og har blitt bevist feil, sa Trump og hevdet at Kinas økonomiske politikk blant annet består av tollbarrierer og sosial dumping.

Trump sa også han håper at Hongkong blir beskyttet, og han fastslo at alle setter sin lit til president Xi Jinping.

– Vi søker ikke konflikt med noe land og ønsker fred og samarbeid med alle. Men jeg vil aldri feile i å beskytte USAs interesser, sa presidenten.

Han la også til at fremtiden tilhører patrioter, ikke globalister.

Foto: Richard Drew, AP / NTB scanpix

Brasil president hamret løs

Brasils president Jair Bolsonaro sa under FNs hovedforsamling, uten å nevne land, at flere land har utvist en «kolonial» og «respektløs» holdning overfor Brasil. Gjennom talen hamret han løs på stater som han mener ikke har respektert landets suverenitet.

– Det er en feilslutning å si at Amazonas er en del av verdensarven, og det er misoppfatning bekreftet av forskere å si at Amazonas-regnskogen er verdens lunger, sa Bolsonaro.

Han sa videre at regjeringen hans har forpliktet seg til å bidra til miljøvern som kommer hele verden til gode.

– Vi er det landet i verden med mest biodiversitet og naturressurser. Dette er fortsatt et urørt område, noe som beviser at vi er blant de landene som gjør mest for miljøvern, sa Bolsonaro.

Han sa at Brasil har nulltoleranse for all kriminalitet, også miljøkriminalitet.

Resten av innlegget brukte han blant annet til å rase mot Cuba og skryte av landets nylige inngåtte frihandelsavtale med EU.

Foto: CARLO ALLEGRI, Reuters / NTB scanpix

Guterres frykter et «stort brudd»

FNs generalsekretær António Guterres uttrykte frykt for en mer polarisert verden og klimatrusselen i sin åpningstale under FNs hovedforsamling.

– Vi møter en økende trussel om en væpnet konflikt i Golfen. De siste angrepene mot Saudi-Arabia er totalt uakseptable. En liten feilberegning kan føre til en stor konfrontasjon. Vi må gjøre alt vi kan for å fremme fornuft og tilbakehold, sa Guterres da han åpnet FNs hovedforsamling.

Generalsekretæren fastslo også hvor alvorlig den globale oppvarmingen er, og han advarte om at verden kan stå overfor det han beskrev som et «stort brudd».

Guterres trakk også frem vellykkede fredsprosesser og frie valg som har skjedd den siste tiden.

– Mange konflikter er likevel ikke løst, sier han og trekker blant annet frem situasjonen i Venezuela, Libya og Afghanistan. Guterres understreket også viktigheten av at verden blir mer samlet.

Publisert: