Grisefarmer redder Ernas klimaregnskap

Svinefarmer og bossfyllinger i u-land redder det norske klimaregnskapet. Manglende utslippskutt her i landet, tvinger regjeringen til kvotekjøp fra grisebønder i fattige land.