- En norsk politiker ville neppe vart lenge i Afghanistan

Utenriksminister Espen Barth Eide tror ikke det er umulig å få i stand en fredsavtale med Taliban på seks måneder.

PÅ BESØK: Hamid Karzai er en valgt afghansk leder som styrer på afghansk vis scanpix

svp://29218
Lars Inge Staveland

President Hamid Karzai er på norgesbesøk for å signere en avtale som gir Afghanistan 750 millioner kroner årlig frem mot 2017.

Norge vil dermed opprettholde sitt bistandsnivå i flere år etter at norske soldater er trukket tilbake.

Men pengeløftene til tross, rapporter om korrupsjon og misbruk i Afghanistan er mange. Det er også tvil om de afghanske sikkerhetsstyrkene vil være i stand til å ta ansvar for sikkerheten fra 2014.

Espen Barth Eide tror den reelle situasjon er langt mer positiv enn det mange rapporter konkluderer med og viser spesielt til utsiktene for en fredsavtale med Taliban.

— Karzai virket optimistisk, og han har grunn til å være optimistisk, sier Eide etter møte med den afghanske presidenten tirsdag morgen.

- Annen situasjon etter fredsavtale

— Jeg mener det er en god del ting som går bedre enn det generelle inntrykket viser. Blant annet arbeidet med en politisk dialog. Han mener det er mulig med en politisk enighet om et halvt år. Det er ikke umulig, sier Eide til Aftenposten.

Afghanske myndigheter har lenge åpnet for å snakke med Taliban. De fleste analytikere tror imidlertid at en fredsavtale innen seks måneder er svært optimistisk. Blant annet har Taliban sagt at de ikke vil forhandle direkte med afghanske myndigheter.

— Hvis en fredsavtale oppnås, har vi en annen situasjon enn nå . Da kommer man ut av en borgerkrigslignende situasjon som vi kjenner godt. Da er det utrolig viktig at partnerne fortsatt er med dem. Med all den historien ønsker vi å være en seriøs, langsiktig partner frem til 2017. Så må vi ta en ny prosess på det, sier Eide.

Han understreker at det følger klare krav med pengene.

- Vi har god kontroll på bistanden

— Motytelsen er at de forplikter seg til antikorrupsjon, et godt styresett og at de samarbeider for å sikre at pengene kommer frem. Det er viktig at det gir mening å styre Afghanistan.

- Disse kravene har fulgt norsk bistand lenge, og resultatene på anti-korrupsjonssiden er ikke oppløftende?

— De er heller ikke bare nedslående. Vi mener å ha god kontroll. Vi har vært tøffe og har holdt tilbake penger før. Men de verste skandalene har ikke vært knyttet til norsk bistand.

- Er Hamid Karzai som person godt skikket til å takle korrupsjon?

— Hamid Karzai er en valgt afghansk leder som styrer på afghansk vis. Ikke på norsk vis. Jeg tror ikke en norsk politiker ville vart lenge. Det er den presidenten de har, og han er demokratisk valgt. Det legger vi til grunn.

- Hvordan vil du karakterisere Karzai?

— Jeg har møtt ham flere ganger. Jeg tror han er opptatt av at han vil etterlate et Afghanistan i bedre stand enn da han kom inn i 2001.

- Vil han klare det?

— Jeg tror i hvert fall ikke at vi skal utelukke at det kan være mulig med det vi ser av politiske tilnærminger.

svp://29218