Nytt fremstøt for et felles europeisk forsvar

Storbritannias EU-utmeldelse baner vei for nye tanker om militær union, som kan utfordre både Natos rolle og Danmarks forbehold.