Mange løfter, store utfordringer

Barack Obama overtar et land i dyp økonomisk krise, med en gjeld på svimlende 70 billioner kroner. Samtidig er forventningene skyhøye og løftene mange.

Publisert Publisert

Den nye presidenten ser det som en hovedoppgave å øke USAs popularitet omkring i verden. Den har sunket til et lavmål under president George W. Bush jr. (Bare hver tredje tysker har for eksempel et positivt syn på USA). Barack Obama har for lengst forpliktet seg til å rette ut hånden og føre dialog med såkalte fiendeland. Det gjelder både Cuba, Nord-Korea og Iran.

TETTERE BÅND TIL EUROPA: Barack Obama har forpliktet seg til å gå bevisst inn for å styrke båndene til sine allierte i Europa, slik at NATO-landene mer helhjertet støtter opp under amerikansk engasjement, også militært, der det er nødvendig. Han ønsker også et tettere samarbeid med EU, og har luftet tanken om et «partnerskap».

IRAK: Obama vil trekke styrkene ut - men hvor raskt kan det skje? Foto: KAREL PRINSLOO

FARVEL TIL IRAK: Dersom presidenten holder ord, vil de amerikanske styrkene trekkes raskere ut av Irak enn Bush-administrasjonen har lagt opp til. Obama har vært imot engasjementet i Irak like fra starten i 2002. Hele det militære apparatet (15 brigader) skal være ute i løpet av halvannet år. Men Barack Obama tar et viktig forbehold: Denne tempoplanen kan bli endret hvis al Qaida får et nytt fotfeste i landet. Da trengs det styrker for å knekke terroristene. STYRKER TIL AFGHANISTAN : Mens de amerikanske styrkene i Irak skal trekkes ut, blir den militære innsatsen i Afghanistan desto sterkere. Obama har lovet å øke antallet amerikanske soldater med 7000, og han krever samtidig at de andre deltakerlandene — og dermed Norge - gjør det samme. Dessuten mener han at de allierte troppene må settes inn der det trengs i hele landet, også i sørlige del av Afghanistan.

BIN LADEN: Klarer Obama å ta Osama? Foto: REUTERS

JAKTER PÅ BIN LADEN : Presidenten har varslet økt militær innsats, om nødvendig bombetokter i Pakistan, for å ramme terroristmål — og i særdeleshet for å få tak i Osama Bin-Laden. SLUTT PÅ GUANTANAMO : Den beryktede fangeleiren i Guantanamo Bay på Cuba skal stenges og avvikles. Den er blitt en belastning for amerikanernes internasjonale omdømme. Fangene, som stort sett er mistenkt for å være terrorister, skal sendes til USA og få sine saker prøvd for amerikansk rett.

SAMTALER MED IRAN: Det er ventet et mildere politisk klima mellom USA og Iran. Obama har i hvert fall varslet forhandlingsvilje og ønsker å møte president Mahmoud Ahmadinejad. Forutsetningen er at Iran forplikter seg til ikke å lage atomvåpen.

MIDTØSTEN SOM FØR: Det blir neppe noen endring i forholdet til Israel og palestinerne. Det ga Obama et tydelig signal om da han tidligere i år bl.a. uttalte at Jerusalem er og blir Israels udelelige hovedstad. I den arabiske verden ble dette budskapet mottatt med stor skuffelse.

LIBERALER I VERDISPØRSMÅL: I amerikansk målestokk står Obama for liberale holdninger i følsomme verdispørsmål. Han vil riktignok ikke oppheve dødsstraffen, men vil øke terskelen for den type straff. Dessuten vil han innføre tiltak for å hindre justismord. Som et ledd i kampen mot kriminalitet vil presidenten også innføre strengere restriksjoner på kjøp av våpen. Folks bakgrunn og egnethet skal sjekkes før de får kjøpe. Barack Obama er for øvrig tilhenger av selvbestemt abort.

PENGENE: Obama må finne veien ut av den økonomiske krisen.

SJOKKSTARTE ØKONOMIEN: Barack Obama overtar et USA i en av de dypeste økonomiske krisene i historien. Stikk i strid med tradisjonell, konservativ politikk, vil demokraten kickstarte den amerikanske økonomien ved å øke de offentlige utgiftene. Innlagt i planene ligger oppussing og utbedring av veier, broer, jernbane, havner og flyplasser.

Han ønsker også å bruke 335 milliarder kroner på å redde én million arbeidsplasser, innen blant annet helse og skole, som står i fare for å forsvinne. I tillegg vil Obama investere én billion kroner over ti år for å skape 5000 nye arbeidsplasser innen grønn industri.

Den kommende presidenten vil redusere skattene for husholdninger med inntekter under 250.000 dollar. Analyser uavhengige Tax Policy Center har gjort, viser at den fattigste femtedelen av dem som jobber, vil komme ut 5,4 prosent bedre enn med dagens skatteregime. Den rikeste prosenten av befolkningen vil få sin inntekt etter skatt redusert med åtte prosent.

BØRSEN: Obama skal røske opp i Wall Street. Foto: MAURICIO LIMA

MER KONTROLL: Obama har gjort det klart at han vil regulere Wall Street mye tøffere for å unngå en ny finanskrise. Spesielt er det selskapene som låner fra den amerikanske sentralbanken som skal få strengere kapitalkrav og tettere oppsyn. En utfordring for den nye presidenten er å finne balansen mellom reguleringer som virker, men ikke er så strenge at de knebler en allerede kriserammet sektor.

USAs budsjettunderskudd har økt dramatisk under president Bush. Krigene i Irak og Afghanistan har suget store pengesummer fra statskassen. I budsjettåret 2008, som ble avsluttet 1. oktober, ble underskuddet over tre billioner norske kroner.

Obama har ikke gitt noen klare svar på hvordan han skal få bukt med USAs enorme gjeld, og analytikerne tror den bare vil øke fremover. Dette er en hodepine som kan sette en stopper for mulighetene til å innfri de mange valgløftene Obama har gitt.

MILJØET: På toppen av det hele venter mange at Obama skal redde kloden - eller i hvert fall gi et stort bidrag.

NY, GRØNN DRAKT: Ett av de virkelig store, merkbare skiftene fra Bush til Obama skjer på miljøfronten. Utslippene skal kuttes med 80 prosent innen 2050, og USA skal igjen bli aktivt med i kampen mot klimautslipp, blant annet gjennom FNs klimakonvensjon.

Obama vil også sørge for at ti prosent av elektrisiteten kommer fra fornybare energikilder innen 2012. Dessuten vil den nye presidenten, gjennom sitt miljøprogram, skattlegge oljeprodusentenes overskudd høyere. Skattepengene skal gå til «vanlige» familier som opplever sterkt økende energipriser.

I sommer kjørte begge kandidatene tøffe kampanjer på miljø, men etter at drivstoffprisene falt og finanskrisen satte inn for alvor, har miljøspørsmålet blitt tonet ned. Obama kan få en utfordring hvis han velger å bruke mange penger på miljøtiltak nå, når landet er midt i en finanskrise. FLERE SKAL FORSIKRES: Rundt 46 millioner amerikanere er uten helseforsikring, og Obama vil ta grep slik at alle får tilbud om en rimelig, nasjonal helseforsikring. Denne ordningen skal dekke alle barn. I tillegg skal ordningen med forsikring av ansatte styrkes. Blant annet må alle småfirmaer nå tilby helseforsikring. Det skal også stilles høyere krav til forsikringsselskapene. Kritikerne hevder at Obamas reform er altfor dyr, og at det ikke finnes penger i budsjettene til å betale den.

Her kan du lese Obamas seierstale i sin helhet (på engelsk)

Les også:

Les også

Gratulasjoner til Obama fra hele verden

Gratulasjoner til Obama fra hele verden

Hvordan tror du at Obama vil håndtere oppgavene? Si din mening i feltet under!

Foto: SCANPIX

Publisert