- 1,4 millioner trenger umiddelbar hjelp i Haiti

Minst 1,4 millioner mennesker trenger umiddelbar hjelp etter orkanen Matthews herjinger i Haiti, opplyser FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Publisert: Publisert:

Ødelagte hus i byen Jérémie sørvest i Haiti. Foto: Reuters / NTB scanpix Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / X03739

NTB

– Det er nødvendig med en massiv innsats. FN samarbeider med lokale myndigheter for å kartlegge behovene, sier Ban.

Han viser til at FN fredag satte av 5 millioner dollar, men dette beløpet er bare en liten del av totalbehovet.

– I dag lanserte vi en kampanje der vi ber om 120 millioner dollar for å dekke kostnadene de neste tre månedene, sier Ban, som viser til FNs nødhjelpskontors (OCHA) forespørsel mandag om å få på plass 119 millioner dollar fra verdenssamfunnet. Pengene skal dekke akutt hjelp til 750.000 mennesker som er berørt av orkanen.

Ban viser til at noen byer og landsbyer er nærmest slettet fra kartet. Avlinger og matlagre er ødelagt. Minst 300 skoler er påført skader.

– Disse tallene og behovene vokser etter hvert som man når fram til flere berørte områder, påpeker FN-sjefen, som viser til risiko for sykdomsspredning. Kirkens Nødhjelp påpeker det samme.

– De store ødeleggelsene har resultert i en meget farlig blanding av drikkevann og kloakk, og den hardt rammede befolkningen er dermed svært utsatt for spredning av vannbårne sykdommer som kolera. Behovene for hjelp er massive, sier Martha Kristine Syvertsen, Kirkens Nødhjelps landrepresentant i Haiti.

Nye tall fra haitiske myndigheter mandag viser at 372 mennesker har mistet livet i orkanens herjinger.

Publisert: