Farlig fuglevirus påvist i Sverige

Den aggressive formen for fugleinfluensa er påvist i Sverige, opplyser svenske landbruksmyndigheter.

Publisert:
NTB

Viruset H5N1 er påvist i to ville fugler i området rundt Oskarshamn på den svenske sørøstkysten, ifølge det svenske Jordbruksvärket. 35-40 døde fugler blir nå undersøkt. Landbruksminister Ann-Christin Nykvist er ventet å delta på en pressekonferanse senere tirsdag.

Sverige er det niende EU-landet som er rammet av den mest farlige varianten av viruset. Tidligere er det påvist i Bosnia, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Kroatia, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Østerrike og Sveits, samt i en rekke asiatiske land. Også i Nigeria, Niger og Egypt er det avdekket flere utbrudd.

H5N1 nådde Europa i oktober da det ble påvist i både Tyrkia og Romania. Viruset kan i sjeldne tilfeller også smitte mennesker, og i januar døde fire barn øst i Tyrkia. Alle hadde vært i nær kontakt med sykt fjærfe.

Svenske eksperter forventet at det snart ville bli funnet døde fugler med det farlige viruset i Sverige. Så sent som mandag sa Zsuzsanna Jakab, som er sjef for EUs smittevernmyndigheter, at fugleinfluensaen kommer til å dukke opp i stadig flere europeiske land.

Publisert: