Fattige land etterlyser midler til klimabistand

Det går sakte med å oppfylle løftene om klimabistand til de fattigste landene. Klimakrisen er ikke u-landenes skyld, sier en av de afrikanske delegatene ved klimatoppmøtet.