Rettssak utsatt

Etter en dag med harde anklager mot Molands lege, ble rettssaken utsatt én uke. Moland skal få psykiatrisk behandling.

 • Aftenposten.no
 • Jørgen Lohne
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 13 år gammel

En lege kom i dag morges til fengselet hvor de to nordmennene sitter i Kisangani. Etter noen få minutter ble det besluttet at nordmannen skulle tas med til et sykehus. Der ble han undersøkt i ca. en halv time.

Deretter ble han kjørt til rettslokalet. I løpet av dagen var Molands adferd preget av sterk psykisk ubalanse.

I retten pågikk i dag et voldsomt hardkjør mot legen som behandlet Tjostolv Moland for malaria i fengselset. Doktor Lombale hadde ikke fått tillatelse til dette av retten.

Lege redd for arrestasjon Av måten rettens formann, etterforskningslederen og bistandsadvokatene uttrykte seg, fremsto det tydelig at de ønsket å svekke legens troverdighet.

Etterforskningsleder Wavara antydet at Lombale er korrupt, og krevde at han siktes for å ha forsøkt å manipulere rettsprosessen.

Etter disse angrepene spurte Aftenposten.no legen om han var redd for å bli arrestert.

— Det er mulig at jeg blir arrestert, men ikke i dag. De er nødt til å se journalen først, svarte Lombale. Dette strider ifølge ham ikke med etiske regler for leger.

Retten ble hevet etter at dommerpanelet hadde besluttet å utsette den videre saksgangen én uke, i påvente av den medisinske rapporten om Molands helsetilstand. Det skal også oppnevnes en sakkyndig psykiater, som skal evaluere Moland.

Moland skal også få psykiatrisk behandling. De oppnevnte legene skal fastslå om han er skikket til å møte i retten om en uke.

Denne artikkelen blir oppdatert fortløpende under videospilleren.

 • 15.00: Retten har besluttet å ta pause én uke, for at de medisinsk sakkyndige skal bli ferdige med en rapport om Molands helsetilstand. Retten vil oppnevne en pskykiater i tillegg til de tre legene. Moland skal i mellomtiden få behandling. Dommeren sier at han ikke vil ha mer av at Moland forstyrrer retten med sin oppførsel. Etterforskningsleder Wavara ba om at saken fortsatte bare med French på tiltalebenken, men fikk avslag.
 • 14.42: Retten tar ti minutters pause for å bli enige om den videre saksgangen.
 • 14.28: Likwela fortsetter: — Nå er det noen som mistenker en strategi for å villede retten. Jeg vil gjerne at Moland undersøkes for å finne ut om han har fått medisiner, eller lignende, for å fremstå slik han nå er. I stedet for å misteneliggjøre, bør slike tester utføres snarest, mens vi venter på den endelige rapporten.
 • 14.20: Nordmennenes kongolesiske forsvarer, Likwela, får ordet. Han spør legene om de foretok laboratorieundersøkelser. - Er det mulig å fastslå om han har fått en behandling som kan forklare hans problematiske adferd? Legene har snakket om en problematisk adferd – hvorfor har de ikke fått beskjed om å ha en psykolog eller psykiater med på undersøkelsen. Kan de som er oppnevnt, rapportere om dette er noe en psykiater kunne ha uttalt seg om? sier han.
 • 14.15: Overlegen fra sykehuset fastslår at det ikke vil bli snakk om å bruke Lombale som en viktig kilde for undersøkelsen, men når man ikke kan forstå hva pasienten sier, må man basere seg på dem som har snakket med ham tidligere. - Vi har i dag bare observert pasienten i 20-30 minutter. Det er for kort til å komme til en endelig konklusjon. Alle slike undersøkelser ender opp i hypoteser, som dem vi har vist til, sier han.
 • 14.00: Hardkjøret fortsetter mot legen som behandlet Moland i fengselet for malaria.
 • 13.51: Bistandsadvokaten for den drepte sjåførens barn tar ordet: - Her ser vi en ny strategi fra de tiltalte. Først nektet de å forklare seg, sier han, og antyder altså at Moland driver et skuespill som del av en bevisst strategi.
 • 13.48: Legen pålegges å legge frem hele journalen for retten. Deretter skal den ta stilling til om legen skal siktes.
 • 13.41: Etterforskningsleder Wavara fremsetter grove anklager mot legen som behandlet Moland: - Arbeider du nå for de tiltale og deres advokater? Vi har mistanke om at noe er feil. En privat ansatt jobber bare for penger. Har du manipulert prosessen? spør han retorisk. Publikum i rettssalen applauderer. Wavara krever at legen får en streng reaksjon for sin oppførsel.
 • 13.37: Legen som behandlet Moland for malaria, Lombale, spørres ut om dette. Hvem tilkalte ham? Hvem godkjente det?
 • 13.29: Etterforskningsleder Wavara krever at legen som behandlet Moland, legger frem hele journalen, og forklarer hvordan han behandlet nordmannen. Han får medhold av dommeren.
 • 13.20: - Kan vi være sikre på at han virkelig er syk - at det ikke er et skuespill? spør en dommer legene.
 • 13.10: Fra det legene forteller fremkommer det at Molands tilstand skal ha forverret seg like etter et intevju med TV2 for tre dager siden. Etterpå begynte han å gråte, og var svært fortvilet. Intervjuet kan ha fremkallet tilstanden, sier legen, men de synes å holde det for mer sannsynlig at det skyldes malaria.
 • 13.04: Moland sier noe til dommerne, som de ikke forstår. - Er det mulig å fortsette? Vi forsto ikke noe av det pasienten sa til oss, sier rettens president.
 • 13.03: Vaktene skiller Moland fra French, etter at han oppførte seg aggressivt overfor den medtiltalte. De sitter nå én meter fra hverandre.
 • 12.56: Den sivile legen, som er sjef på det lokale sykehuset, fastslår at Moland har hatt malaria. Hans allmenntilstand er dårlig, og han har en liten skade i pannen. Én hypotese er at han har en psykose, en annen at han lider av hjernemalaria, sier legen. De andre to legene har ikke noe å tilføye.
 • 12.52: Den første legen begynner sin forklaring.
 • 12.45: De tre legene som skal forklare seg om Molands helsetilstand, sverges inn.
 • 12.40: Retten settes igjen. Likwela er på plass. Vaktene passer godt på Moland. Han banner til dem.
 • 12.31: Retten tar en kort pause mens de venter på nordmennenes forsvarer, Likwela.
 1. 29: Wavara tar ordet. Forteller at Moland har vært på sykehuset for å undersøkes. - Ettersom rapporten ikke er ferdig, ber jeg om at de tre legene møter i retten for å avgi forklaring, sier etterforskningslederen. Alle tre legene som har undersøkt Moland, er i retten. Wavara ber om at de venter til nordmennenes forsvarer er på plass. Han er ikke kommet ennå.
 2. 12.22: Moland er tydelig ute av balanse i rettssalen. Han har har tatt av seg skoene, sitter barbeint, med med åpen skjorte.
 3. 12.19: Alle reiser seg for fanfaren i retten. Bare én mann sitter, Tjostolv Moland.
 4. 12.04: Moland og French setter seg på plaststolene i rettslokalet.
 5. 11.55: Moland svært aggressiv på vei ut av sykehuset. Ifølge TVs reporter Fredrik Græsvik slår han en politimannn.
 6. 11.46: Moland er ute av sykehuset, på vei til retten. Furuholmen tror det blir et kort rettsmøte. - Jeg vil ikke foregripe det, men ingen som var til stede i rommet, er nok i tvil om at Moland er syk. - Har legen sagt det med rene ord? - Det vil jeg ikke kommentere, sier Furuholmen.
 7. 11.25: Furuholmen bekrefter overfor Aftenposten.no at Moland er i ferd med å utredes på sykehuset.
 8. 10.30: Moland setter seg i en bil sammen med Wavara og Furuholmen for å kjøre til sykehuset.
 9. 10.27: Etterforskningslederen og Furuholmen bekrefter at Moland skal fraktes til sykehus for undersøkelse om kort tid. På spørsmål fra Afttenposten.no om Moland er syk, svarer Wavara at det vet han ikke. - Jeg er ikke lege, sier Wavara.
 10. 10.16: Etterforskningslederen og de norske representanene har ankommet sentralfengselet i Kisangani. De har ankommet sammen med den sivile legen Adela Lofongola fra sykehuset i Kisangani.
 11. 10.11: Furuholmen til Aftenposten.no: - Molands tilstand er blitt forverret. Han er veldig syk.
 12. 10.05: Etterforskningsleder Roger Wavara fra militærdomstolen er på vei til fengselet for å møte Moland, sammen med advokat Morten Furuholmen og UDs representant.
 13. 10.00: Militærdomstolen bekrefter at Moland vil bli undersøkt av tre uavhengige leger i løpet av dagen.

Rettssaken mot de to nordmennene i Kongo skal etter planen starte i dag, men det er knyttet stor usikkerhet til om så kan skje. Tjostolv Moland blir av flere personer beskrevet som svært syk.

I går ble det bestemt at Moland skulle undersøkes av tre uavhengige leger i fengselet. Men i dag morges var det ennå ikke kommet noen leger til fengselet. Senere ble denne beslutningen omgjort. Moland skal undersøkes ved et sykehus i Kisangani.

Les også

Forbereder soning i Norge for French og Moland

— Helt forferdelig Advokat Morten Furuholmen og UDs representant i Kisangani, førstesekretær Fred Rasmussen, var i dag morges på besøk hos de to norske fangene.

— Det er helt forferdelig der inne. Tjostolv kan ikke fortsette å være der inne, sier Furuholmen til Aftenposten.no etter å ha vært i fengselet.

I morgentimene torsdag dro de to norske representantene til militærdomstolens hovedkvarter i Kisangani, for å snakke med oberst Pascal Molina, som er rettens formann.

Der vil de opplyse for dommeren at Moland er for syk til å kunne fortsette å være til stede under rettsforhandlingene, og at saken derfor må utsettes.

Bekrefter legebesøk Etterforskningsleder Roger Wavara ved militærdomstolen bekreftet overfor de norske representantene like rundt klokken 10.00 torsdag at alle de tre uavhengige legene skal undersøke Moland i fengselet.

Furuholmen bekrefter overfor Aftenposten.no at Wavara har garantert at de tre legene skal undersøke ham. Det dreier seg om en politilege, en militærlege og en sivil lege.

Etter møtet med militærdomstolen sier Furuholmen dette til Aftenposten.no:

— Molands tilstand er forverret. Han er veldig syk.

Publisert: