Putin styrker russisk propaganda i Europa

Flerspråklige russiske medier og nettsteder får stadig flere ressurser. Målet er angivelig å gi verden en bedre forståelse for russiske holdninger og russisk politikk.