Myanmar ber EU droppe planer om sanksjoner

Den burmesiske regjeringen advarer EU om at landet vil vende seg mot Kina om EU velger å straffe Myanmar for forfølgelse av rohingyaer.

Publisert Publisert

Får hjelp: Rohingya-flyktninger på en flåte får hjelp til å krysse elven Naf for å kommer seg i sikkerhet i Bangladesh. Foto: Foto: SUSANA VERA, Reuters

FN har i løpet av det siste året beskyldt Myanmar for etnisk rensing på grunn av de burmesiske sikkerhetsstyrkenes forfølgelse av den lille muslimske minoriteten i landet –rohingyaene. Nå advarer den burmesiske regjeringen EU-landene mot å straffe Myanmar ved å innføre sanksjoner
mot landet.
– På vegne av hele regjeringen vil jeg appellere til EU. Ikke isoler oss igjen, sier Aung Hla Tun, Myanmars viseinformasjonsminister, i et intervju med Politiken.

Han peker på at nye sanksjoner vil tvinge landet til å vende ryggen til Vesten og i stedet se mot Kina.
– Vi vil ikke ha noe valg. Vi kan ikke stå alene, sier Aung Hla Tun, og tilføyer at en allianse med Kina vil «skape mange problemer».
– Det vil ha stor innflytelse på alt. Utenrikspolitikk. Handel. Kulturelle anliggender – og vår overgang til demokrati. Det er det jeg er bekymret for. Vi vil bli tvunget til å rykke tilbake til start. Jeg håper ikke at det skjer, sier viseinformasjonsministeren.

Fryse kontoer

Kina har allerede investert for milliarder av kroner i Myanmar, og står klar til å investere enda mer.
De siste årene har Myanmars regjering søkt en tilnærmelse til EU og USA som en motvekt til Kinas dominans. Denne balansegangen blir imidlertid truet på grunn av de burmesiske sikkerhetsstyrkenes forfølgelse av rohingyaene.
I desember valgte USA å fryse alle kontoer og midler tilhørende den burmesiske generalen som inntil nylig sto i spissen for militærets aksjoner mot rohingyaer i landets vestlige delstat, Rakhine. Flere fremtredende amerikanske politikere presser på for at USA skal innføre enda hardere sanksjoner.
I forrige måned fulgte EUs utenriksministere i samme spor, og nå er unionen i ferd med å planlegge sanksjoner som skal ramme burmesiske generaler, slik at de hverken kan reise til Europa eller ha penger i europeiske banker. Samtidig har EUs utenriksministere gjort det klart at de er klare til å innføre flere sanksjoner om situasjonen blir forverret.
Dermed risikerer Myanmar igjen å bli en paria i det internasjonale samfunnet, på samme vis som landet ble da militærjuntaen styrte landet, fra 1960-tallet til valget i 2015.

– Veldig bekymret

Ifølge viseinformasjonsminister Aung Hla Tun frykter Myanmars regjering særlig at EU også opphever den særegne tilgangen som landet har fått til EUs markeder som en belønning for at landet har igangsatt en demokratiseringsprosess.

– Jeg er veldig bekymret, sier han, og beskylder EU for å la seg presse av islamske land og innflytelsesrike politikere som sympatiserer med rohingyaene.
Aung Hla Tun ble utnevnt til viseinformasjonsminister for kun to måneder siden, med det formål å forsvare Myanmar overfor internasjonale medier. Politiken er et av de første vestlige mediene som han gir intervju til fra sitt kontor i den burmesiske hovedstaden, Naypyidaw.
I Danmark kaller utenriksminister Anders Samuelsen viseinformasjonsministerens kritikk for «absurd», og peker på at opp mot 700.000 rohingyaer har flyktet til nabolandet Bangladesh. Han understreker også at FN og andre organisasjoner har beskrevet overgrep begått av burmesiske
sikkerhetsstyrker.

Betydelig innflytelse

Ut over dette anerkjenner Danmarks utenriksminister ikke «logikken» i trusselen om at Myanmar skulle vende seg mot Kina.
– Som Myanmars nabo har jo Kina allerede betydelig innflytelse og interesser i landet. Det er et grunnvilkår. Men det endrer altså ikke på at vi i EU sier ifra når det foregår overgrep som dem vi har
sett i Rakhine, skriver Anders Samuelsen i en epost til Politiken.
I Myanmar avviser viseinformasjonsminister Aung Hla Tun beskyldningene om forfølgelse av rohingyaene.
– Jeg påstår ikke at vi er perfekte. Men i de fleste tilfeller er vi uskyldige. Vi har blitt feiltolket, sier han, og mener at rohingyaene utsetter verden for et stort PR-nummer for å oppnå beskyttelse under FN.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

Publisert