Trump truer Nord-Korea med utslettelse

I sin debuttale i FN truet en stridbar president Donald Trump Nord-Korea med «total utslettelse» hvis landet forsøker å angripe USA eller deres allierte.

TRUMP PÅ TALERSTOLEN: – Jeg vil alltid sette USA først, sa Trump fra talerstolen og høstet applaus da han understreket at han mener de andre verdenslederne bør gjøre det samme. NTB SCANPIX

NTB

I talen i FNs hovedforsamling kalte Trump igjen Nord-Koreas leder Kim Jong-un «rakettmannen» som ser ut til å være ute på et «selvmordsoppdrag».

– Det er på tide at Nord-Korea forstår at den eneste framtiden de har, er uten atomvåpen, sa Trump, som slo fast at USA har styrken som skal til for å ødelegge Nord-Korea fullstendig.

– Hvis vi blir tvunget til å forsvare oss eller våre allierte, vil vi ikke ha noe annet valg enn å utslette Nord-Korea, sa han.

Han takket spesielt Russland og Kina for å ha gått med på sanksjoner mot landet, selv om han syntes å gi Kina et spark da han kritiserte land for å handle med Nord-Korea. Men sa også at verden må gjøre mer.

Kritiserte Iran

Trump var heller ikke nådig mot Iran, og kalte atomavtalen med landet for en skam. Han kom med sterk kritikk av den iranske regjeringen.

– Det iranske regjeringen leder en økonomisk utmattet kjeltringstat, sa Trump i det som tolkes som nok et tegn på at han vil trekke USA fra atomavtalen eller reforhandle den.

Også Cuba og Venezuela fikk sitt pass påskrevet av Trump, og han kritiserte FN som organisasjon.

– For ofte har fokuset vært på byråkrati og prosess, sa Trump og gjentok tidligere uttalelser om USAs økonomiske bidrag til FN.

– USA betaler 22 prosent av budsjettet. Det er mer enn noen annen nasjon, sa han.

Å tale i FNs hovedforsamling er et viktig øyeblikk for enhver amerikansk president, og da særlig for Trump, som har liten erfaring med utenrikspolitikk og flere ganger har skremt det internasjonale samfunnet med sin uforutsigbarhet.

Han har trukket USA ut av internasjonale avtaler, truet både med å trekke USAs militære hjem og å gå mer aggressivt til verks, og han har brukt uforsonlig språk mot ikke bare Nord-Korea og Iran, men også en rekke andre land.

Setter USA først

Men det ble klappet da han sa at verdens land burde stå sammen for å konfrontere globale trusler.

– Jeg vil alltid sette USA først, sa Trump fra talerstolen og høstet applaus da han understreket at han mener de andre verdenslederne bør gjøre det samme.

– Vi kan ikke lenger utnyttes eller gå inn i ensidige avtaler der USA ikke får noe igjen. Jeg vil forsvare USAs interesser før noe annet, men det er i alles interesse å søke en fremtid der alle nasjoner kan være suverene stater, sa han.

– Verden er tryggere når nasjoner er sterke, uavhengige og frie, sa den amerikanske presidenten fra talerstolen.

Presidenten startet talen med å skryte av USA.

– Arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå, og flere er i arbeid en noensinne. Vi har akkurat erklært at vi skal bruke 700 milliarder dollar på forsvar og militæret. Militæret vil snart være på sitt sterkeste, sa Trump til hovedforsamlingen i FN.