940 nordmenn tror de drepte

Norske soldater i Afghanistan kan ha tatt flere tusen liv. Dette går frem av en spørreundersøkelse blant soldatene.

SKARPE OPPDRAG: Norske styrker på oppdrag. Task Unit i Telemark bataljon er på vei ut på oppdrag i Faryab-provinsen i Afghanistan i 2010.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ti år gammel

Krigen i Afghanistan har vært blodig og brutal, også for norske soldater. Det viser en spørreundersøkelse blant veteraner som Forsvaret presenterte i går med all mulig tydelighet.

Et av de mest oppsiktsvekkende tallene i undersøkelsen er at 13 prosent av soldatene tror de har tatt liv i Afghanistan. Det tilsier at 940 norske kvinner og menn mener de har drept iført norsk uniform i Afghanistan.

Nesten tusen har tatt liv

Mange av dem tror de har drept flere enn ett menneske: Fire prosent – det tilsvarer 289 veteraner – tror de har tatt minst tre liv. Én prosent (tilsvarende 72 soldater) tror de har drept mellom 12 og 50 mennesker.

Les også

Krev veteran-svar i Stortinget

Sammenlagt gir dette et minimumsantall drepte på langt over 2000 personer. Samtidig er det sannsynlig at flere norske soldater var involvert i samme kamphandling, slik at det er vanskelig å stadfeste nøyaktige tall ut fra svarene i undersøkelsen. Det er imidlertid liten tvil om at de norske styrkene har drept mange hundre motstandere, og kanskje flere tusen, i løpet av de ti årene i Afghanistan.

Tøffe tak

Major Christian Øverli i Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere om tallene i undersøkelsen harmonerer med Forsvarets egne overslag – blant annet fordi de heller ikke selv har eksakte tall på antall drepte.

— Stridskontakten skjer ofte på lang avstand. Fienden tar i regelen med seg sine skadde og drepte, og ofte går vi heller ikke inn i området der de har befunnet seg, sier Øverli.

Forsvaret går av prinsipp ikke ut med tall på hvor mange motstandere de norske styrkene tror de har drept.

— Vi har sett tallene i undersøkelsen, og de må få snakke for seg selv. Men det er ikke tvil om at det har vært intense kamper og tøffe tak. Ti nordmenn er jo også blitt drept i Afghanistan, sier Øverli.

Blodige kamphandlinger

Undersøkelsen gir for første gang et overblikk over omfanget og intensiteten av norske kamphandlinger i Afghanistan.

Det er nemlig bare en av fem som sier at de har skutt mot fienden. Dette utgjør til sammen 1446 soldater. Av disse tror altså to tredjedeler at de har drept noen.

Ingen vet sikkert hvor mange som er blitt drept i Afghanistan siden den USA-ledete koalisjonen invaderte i 2001. FN mener at minst 11.860 sivile afghanere har mistet livet i konflikten siden 2007.

3257 koalisjonssoldater er blitt drept. Hvor mange opprørere og Taliban-soldater som er døde, finnes det ingen sikre kilder på.

Skyldfølelse

Det å drepe et annet menneske er forbundet med skyldfølelse – en vesentlig stressfaktor for mange veteraner, sier psykolog Atle Dyregrov.

— Det er sannsynlig at de som har deltatt i kamphandlinger, og som har skutt og drept noen, vil være mer utsatt for skyldfølelse og dermed i en risikogruppe for ettervirkninger av posttraumatisk art, sier Dyregrov.

Han påpeker imidlertid at en må anta at skyldfølelsen er noe redusert i krigssituasjoner.

— Dersom du opplever at det er et oppdrag du har blitt tildelt, og at du er nødt å forsvare deg, er opplevelsen annerledes enn om du for eksempel tar et liv i trafikken, sier krisepsykologen.

— Når relativt mange sier de har drept andre, kan det være fordi de også regner seg som del av et lag, der én i gruppen må skyte og drepe. Da kan de andre i teamet også identifisere seg med denne handlingen, og ta på seg ansvaret for den.

En ekstra belastning for veteranene er at de ofte må bære på slike ekstreme opplevelser alene. I undersøkelsen sier halvparten av soldatene at de ikke kan snakke med venner og familie om det de har vært gjennom.

— Det er opplevelser det er for sterkt å fortelle om til de nærmeste. Da er det viktig med støtte fra andre som har vært i samme situasjon, sier Dyregrov.

"God psykisk helse"

I undersøkelsen konkluderes det med at norske veteraner har "god psykisk helse i gjennomsnitt fire år etter avsluttet tjeneste i Afghanistan".

Veteranforbundet SIOPS, som organiserer skadde veteraner, tror belastningene soldatene har vært igjennom vil føre til at antallet psykisk syke vil øke i årene som kommer. Talsmann Anders Grindaker mener tallene som presenteres i Afghanistan-rapporten er mer dramatiske enn Forsvarets sanitet vil ha det til.

— De sier at forekomsten av depresjoner og angst er på samme nivå som i den mannlige befolkningen generelt. Men de som blir sendt til Afghanistan er jo nøye utvalgt, ifølge Forsvaret selv. De skal være de beste og sterkeste, og skal ha blitt forberedt på det som møter dem. Jeg tror ikke så mange hadde psykiske problemer da de dro ut, sier Grindaker.

NORGE I KRIG: Norske militærhelikoptre i kampoperasjoner i Faryab-provinsen i Afghanistan.
Publisert: