ElBaradei frykter atomterror

Publisert: Publisert:
  • Vi er i et kappløp med tiden. Verken atombomber eller annet kjernefysisk materiale er sikret på betryggende måte, selv om mye er gjort. Men vi trenger flere ressurser.
icon
Denne artikkelen er over 17 år gammel

ATLE M. SKJÆRSTAD

Årets fredsprisvinner, lederen av Det internasjonale Atomenergibyrået (IAEA) Muhammad ElBaradei, kom med et dystert budskap under sin pressekonferanse før lørdagens prisutdeling. Han frykter at terrorgrupper skal skaffe seg atomvåpen, og faren for det er overhengende, mener ElBaradei. — Det er fullt mulig fordi det fortsatt er mange lagre som ikke er skikkelig sikret, hevder fredsprisvinneren.

IAEA-sjefen fremholdt at man er omtrent halvveis i arbeidet med å sikre lagrene, og at det har vært et tett samarbeid med Russland for å sikre at atomvåpen eller annet kjernefysisk materiale fra det tidligere Sovjetunionen kommer på avveie.

— Til sikringsarbeidet er fullført, kan vi ikke annet enn å krysse fingrene, sa ElBaradei.

Amerikanske atomfysikere hadde under den kalde krigen et ur som viste hvor nær man var en atomkrig. På pressekonferansen i går fikk ElBaradei spørsmål om han har en klokke som viser hvor langt unna verden er et atomangrep fra terrorister.

ElBaradei svarte at noen slik klokke har han ikke.

— Jeg kan ikke si at det dreier seg om ti eller fem minutter, men jeg mener faren er overhengende. Vi har mye som må gjøres for å beskytte oss, sa han.

Utålmodige med Iran

Mye av tiden på fredagens pressekonferanse ble brukt på Irans atomprogram og Irans forhold til IAEA.

ElBaradei fremholdt at de kommende månedene vil bli avgjørende, samtidig som han flere ganger understreket at han er i ferd med å miste tålmodigheten med Iran.

Han opplyste imidlertid at det fortsatt ikke finnes noen «rykende pistol» - at det er kommet frem opplysninger som tyder på at Iran har et atomvåpenprogram i utvikling.

IAEA-sjefen svarte unnvikende på flere spørsmål om tiden ikke er inne til å bringe saken inn for FNs sikkerhetsråd, men han understreket at en slik saksbehandling ikke vil gi ham større autoritet i forhandlingene med Iran.

— Jeg har den autoritet jeg trenger. Og man må huske på at vi til nå ikke er blitt nektet de informasjoner vi har bedt om, sa han.

ElBaradei vil ikke sette noen tidsfrist for å finne frem til en løsning, men han ønsker dialog fremfor bruk av pisk.

— Situasjonen er komplisert, og jeg vil foretrekke en diplomatisk løsning. Jeg håper at de kommende månedene vil gi oss en løsning, sa han.

I praksis betyr dette tiden frem til mars når IAEA har sitt neste styremøte. Da kan resultatet blir at Iran rapporteres til Sikkerhetsrådet, enten med en rapport om at Iran har valgt å samarbeide til IAEAs tilfredsstillelse, eller at de stiller seg negativ til å legge alle kort på bordet.

Dette ble også understreket at IAEAs styreformann, den japanske ambassadøren Yukiya Amano som i dag skal motta IAEAs del av den delte Fredsprisen.

Eksempelets makt

ElBaradei rettet i går en kritisk pekefinger til USA og Israel for utviklingen av nye miniatomvåpen. Han sa at alle forsøk på å utvikle nye atomvåpen er et skritt i gal retning.

— Om atomvåpenmaktene arbeider mot spredningen av atomvåpen, må de gå foran og være gode eksempler. De kan ikke ha atomvåpen selv og kreve at alle andre ikke skaffer seg slike våpen, sa han.

Utenfor Nobelinstituttet demonstrerte en gruppe Greenpeace-medlemmer mot tildelingen av prisen til IAEA og Muhammad ElBaradei. Greenpeace stiller spørsmål om hvordan en organisasjon som både skal kontrollere utviklingen av atomvåpen og samtidig fremme bruken av kjernekraft til fredelige formål, kan være en verdig mottaker av Fredsprisen.

— Dette er en misforståelse. Vi sier ikke noe sted at land må ta atomkraft i bruk, sa ambassadør Amano.

IAEA har tidligere opplyst at organisasjonens halvpart at prispengene skal brukes til utviklingsformål. På pressekonferansen fredag opplyste ElBaradei at han vil gi sine prispenger til bygging av barnehjem i hjemlandet Egypt.

— Fattigdom kan føre til ustabilitet og krig. Det vil jeg yte mitt for å bekjempe, sa han.

DIALOG: ¿ Tålmodighet for å få i stand en dialog med Iran er bedre enn å bruke pisken, mener IAEAs generaldirektør Mohamed ElBaradei. Her kommerhan til pressekonferansen i Oslo i går, ledsaget av lederen i Den norske Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs.
DIALOG: - Tålmodighet for å få i stand en dialog med Iran er bedre enn å bruke pisken, mener IAEAs generaldirektør Mohamed ElBaradei. Her kommerhan til pressekonferansen i Oslo i går, ledsaget av lederen i Den norske Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs.
Publisert: