Verden fordømmer Nord-Korea

Nord-Koreas atomprøvesprengning blir fordømt av hele det internasjonale samfunn. Flere land krever at det blir gjennomført økonomiske sanksjoner mot den nye atommakten.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 16 år gammel

Klaus Justsen

Nord-Koreas atomprøvesprengning utløste sterk internasjonal fordømmelse fra FNs sikkerhetsråd, bare minutter etter at president George W. Bush hadde betegnet den som uakseptabel.

I forkant av uttalelsen hadde den amerikanske presidenten hatt samtaler med sine kolleger i Russland, Kina, Japan og Sør-Korea, for å få dem til å bekrefte at de støtter presidentens krav om at den koreanske halvøyen ikke må være i besittelse av atomvåpen.

Tabbe

De raske diplomatiske reaksjonene har styrket USAs forhåpninger om at den nordkoreanske lederen Kim jong Il har begått en gedigen tabbe med sitt provoserende utspill.

Det er gått ett år siden forhandlingene mellom USA, Russland, Kina, Japan, Sør-Korea og Nord-Korea gikk i stå. Nord-Korea avviste en avtale som ville gitt landet økt økonomisk støtte, og et par atomreaktorer dersom landet godtok å stanse produksjonen av beriket uran.

Overlatt til Kina

Siden da har USA for det meste overlatt oppgaven med å legge press på regimet i Pyongyang til Kina. President Bush har begrenset seg til å komme med forsikringer om at han ønsker en diplomatisk løsning på problemene, selv om andre tiltak foreløpig ikke kan utelukkes.

Enkelte medlemmer av den amerikanske regjeringen har i den siste tiden krevd en kursendring i Nord-Korea, slik at resultatet ikke blir en kompromissavtale, men derimot slutten på Kim Jong Il og hans regime. Et slikt mål kan bare nås med støtte fra Kina. En ny FN-resolusjon med sanksjoner kan tolkes som første skritt i den retning fordi det vil isolere Nord-Korea ytterligere. President Bush henviste til dette da han kom med en bemerkning om at Nord-Koreas fattige og undertrykte befolkning fortjente en bedre fremtid.

Militæraksjoner

USA har foreløpig ingen planer om å true med militæraksjoner. President Bush understreket at han er ute etter en diplomatisk løsning, men valgte å tilføye at dersom atomteknologi overføres til en stat eller organisasjon, så vil det betraktes som en alvorlig trussel mot USA.

De håndfaste advarslene kan likevel ikke skjule USAs begrensede muligheter til å på egen hånd fremtvinge det regimeskiftet som de ønsker. Derfor blir de nødt til å holde en kurs som står i skarp kontrast til den egenrådige planleggingen forut for invasjonen av Irak i mars 2003.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

Publisert:
GA BLAFFEN: Nord-Koreas diktator Kim Jong Il ga blaffen i alle protester og gjennomførte den varslede atomprøvesprengningen. På bildet inspiserer diktatoren et marinefartøy under en militærøvelse i sommer. FOTO: Epa.
FLAGGBRENNING:Prøvespregningenutløste storedemonstrasjoner i Sør-Koreas hovedstad,Seoul.Foto: AP