Trump benåder Lewis «Scooter» Libby

President Donald Trump gir full oppreisning til Lewis «Scooter» Libby, en tidligere tjenestemann som ble dømt for å ha lekket identiteten til en CIA-agent.

JOBBET I BUSH-ADMINISTRASJONEN: Libby hadde en høy stilling i Bush-administrasjonen og spilte blant annet en nøkkelrolle for å bygge opp påstandene om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, noe som ble brukt som begrunnelse for den USA-ledede invasjonen. J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

NTB

Libby var stabssjef for Dick Cheney, som var visepresident mens George W. Bush var president.

I 2007 ble han dømt til 30 måneders fengsel for å ha løyet til FBI-etterforskere. Han ble også dømt for å ha hindret politiet i å finne ut hvem som lekket identiteten til CIA-agenten Valerie Plame i 2003.

Bush omgjorde dommen, slik at Libby slapp fengselsstraff, men han lot være å gi ham full oppreisning, og den tidligere tjenestemannen måtte både betale en stor bot og gjøre samfunnstjeneste.

Nå, mange år senere, blir han imidlertid fullt ut benådet av Donald Trump.

– Jeg kjenner ikke Libby. Men jeg har i flere år hørt at du ble behandlet urettferdig, og denne fullstendige benådningen vil bidra til å bøte på en veldig sørgelig del av hans liv, skriver Trump i en uttalelse fredag.

Oppreisningen tolkes som et signal til vitner, mange av dem fra Trumps indre krets, som er blitt innkalt til avhør i forbindelse med Robert Muellers etterforskning av mulige forbindelser mellom Russland og Trumps valgkampteam.