Klimaendringer bidro til ekstremvær i fjor

Den voldsomme hetebølgen i Australia i fjor hadde knapt vært mulig uten global oppvarming, ifølge forskere. Også flere andre tilfeller av ekstremvær hadde trolig sammenheng med klimaendringene.

Publisert Publisert

MENNESKESKAPT: Klimaendringer bidro til ekstremvær i fjor, ifølge flere forskere. Foto: REUTERS

  • NTB

Det er noen av konklusjonene i en ny rapport som tar for seg 16 av fjorårets ekstreme værhendelser. Ulike forskergrupper har forsøkt å finne ut om hendelsene ble påvirket av menneskeskapte klimaendringer.

Hele fem uavhengige grupper av forskere kom til samme resultat når de studerte hetebølgen i Australia, ifølge nyhetsbyrået AFP.

— De har faktisk vist at sannsynligheten for å observere slike ekstreme australske temperaturer i en verden uten menneskeskapte klimaendringer nærmest ville vært lik null, sier Peter Stott fra det britiske meteorologiske instituttet Met Office.

Rekordvarmt

Studiene i rapporten er basert på sammenligninger av faktiske værhendelser og beregninger av hva slags vær vi trolig ville hatt uten global oppvarming.

Vanligvis er det ikke mulig å si med sikkerhet om en bestemt værhendelse er en direkte konsekvens av klimaendringene. Men i enkelte tilfeller - som hetebølgen i Australia - viser beregningene at det aktuelle været ville vært ekstremt usannsynlig hvis ikke temperaturen på jorden hadde steget.

Australske meteorologer måtte i fjor ta i bruk en ny farge på kartene sine for å illustrere de høye temperaturene. Mange varmerekorder ble knust, og tørken var en av de verste noensinne. Skogbranner raste både på det australske fastlandet og øyen Tasmania.

Flom i India

Ifølge den nye rapporten er det sannsynlig at klimaendringene også bidro til ekstremvær i flere andre deler av verden i 2013.

Både i Vest-Europa, Kina, Japan og Korea var sommeren svært varm. Varmeperiodene i alle disse landene er eksempler på hendelser som er blitt mer sannsynlige som følge av global oppvarming.

Det samme gjelder fjorårets tørke i New Zealand og et svært kraftig regnvær i India som førte til oversvømmelser som kostet nesten 6.000 mennesker livet.

Forskerne fant imidlertid ikke noe som tydet på at klimaendringene medvirket til en kraftig storm i Nord-Europa i slutten av oktober og et voldsomt snøfall i Pyreneene.

- Hindrer oss i å forstå

Den ekstreme tørken i California, som har vart i flere år og utløst en lang rekke skogbranner, blir også behandlet i rapporten. I dette tilfellet spriker resultatene.

En gruppe forskere fra Stanford University kom frem til at klimaendringer har medvirket til at det er blitt mindre regn om vinteren i denne delen av USA. Men to andre grupper mener det fortsatt er usikkert om endringene i klimaet har noe med tørken å gjøre.

Uavhengig av den globale oppvarmingen vil været alltid bli påvirket av naturlige variasjoner. En vanlig oppfatning har derfor vært at vi aldri kan vite om enkeltstående værhendelser skyldes klimaendringer.

Klimaforskeren Sophie Lewis, som har deltatt i den ene studien av hetebølgen i Australia, mener imidlertid at det blir for kategorisk å si det slik.

— Denne typen uttalelser er lite nyttige. De hindrer oss i å forstå hvordan klimaendringene påvirker det vi opplever, sier Lewis til avisen The Guardian.

Publisert