Missis­sippi har bare én abort­klinikk igjen. Hver dag prøver demon­stranter å stoppe pasi­enter på vei inn.

I Mississippi finnes det bare én abortklinikk igjen. Hver dag blir fortauet foran inngangspartiet til en kampplass, der våpnene er dundrende musikk, fargerike uniformer og aggressive rop.