Forskere reddet komplett skjelett av dinosaur

Japanske og mongolske forskere har funnet skjelettet av en dinosaur som levde for rundt 70 millioner år siden. Skjelettet er komplett og stammer fra et ungt dyr, opplyser et naturhistorisk museum i Japan.

NTB

Ifølge Takuji Yokoyama fra Hayashibara-museet i vestjapanske Okayama ble fossiler fra skjelettet av dinosauren gravd ut i Gobiørkenen i Mongolia i august 2006. Etter to års tålmodig identifisering er det bare enkelte bein i halsregionen og haletippen som mangler.

– Vi var så heldige at vi fant levninger som viste seg å være et komplett sett av alle de viktige delene, sier Takuji Yokoyama. Funnet er av stor vitenskapelig betydning, understreker den japanske forskeren.

Sjeldne

Komplette skjeletter fra unge dinosaurer er nemlig ganske sjeldne. Det skyldes at når slike dyr døde i ung alder, var det ofte fordi de ble revet i filler av andre og større rovdyr og knoklene dermed spredt, forklarer Yokoyama.

Dyret man nå har samlet restene av, var trolig rundt fem år gammelt da det døde. Denne dinosauren var da omkring to meter lang, mens fullvoksne eksemplarer av arten kunne bli opp til 12 meter i lengde.

Dinosauren var av arten Tabosaurus, en slektning av den fryktede kjøtteteren Tyrannosaurus. Levningene ble funnet i et geologisk lag som oppsto for omkring 70 millioner år siden, mot slutten av perioden som kalles Krittiden.

Utvikling

Funnet i Gobi bidrar til en stadig økende mengde kunnskap om dinosaurene. Teorien om at nye arter av slike dyr utviklet seg nærmest eksplosivt rett før de døde ut, tas nå opp til ny debatt.

Ifølge en ny studie skjedde den voldsomme endringen nemlig flere millioner tidligere enn antatt. Forskere ledet av Graeme Lloyd ved Bristol-universitetet i Vest-England har tålmodig satt opp et nytt «stamtre» over dinosaurens utvikling.

De britiske forskerne konkluderer med at den mest intense utviklingsfasen fant sted for 200 til 225 millioner år siden, sent i perioden Trias. En andre og mindre intens fase fulgte for 160 til 170 millioner år siden, omtrent midt i perioden Jura.

KOMPLETT PUSLESPILL: Fossile beinrester etter en ung dinosaur av arten Tarbosaurus som japanske forskere gravde ut t Gobiørkenen i Mongolia for to år siden. Etter et møysommelig arbeid er nå alle deler unntatt enkelte bein i halsregionen og haletippen på plass i en rekonstruksjon av dyret. HO

HODEATTRAKSJON: Dette er det fossile hodet fra en ung dinosaur av arten Tarbosaurus, som antas å ha levd i krittiden for rundt 70 millioner år siden. HO

PÅ TÅ: En tå fra en ung dinosaur er her vist i forhold til en tå fra et eldre eksemplar av arten. HO