Folkeretten kan stoppe retur av flyktninger til Tyrkia

Nato-oppdraget i Egeerhavet bryter med internasjonale konvensjoner, advarer spesialister på menneskerettigheter.