Stoltenberg advarer mot brexit

NATO-sjef Jens Stoltenberg mener det er en klar fordel for Storbritannia å fortsatt være medlem av EU.

NTB

Tidligere har Stoltenberg avvist å delta i debatten om Storbritannias EU-medlemskap, men nå slår han fast overfor Aftenposten at britene er tjent med å bli værende i unionen.

— Det er en klar fordel for Storbritannia at de sitter rundt både EUs og NATOs bord når viktige beslutninger om Europas sikkerhet blir tatt, sier NATOs generalsekretær.

Flere av hans forgjengere har gitt uttrykk for at en brexit vil undergrave NATO. Også Stoltenberg medgir at det vil være til forsvarsalliansens fordel med et fortsatt britisk EU-medlemskap.

— Det er en styrke for NATO å ha et sterkt Storbritannia i et samlet Europa. I en tid hvor vi opplever usikkerhet og mangel på stabilitet og enhet, er det viktig at man styrker de institusjonene som finnes og skaper samarbeid i Europa. EU er én av dem, sier Stoltenberg.

23. juni holder britene en folkeavstemning om hvorvidt de skal forlate EU.