Kraftig økning i avskogingen i Amazonas

Avskogingen i Amazonas i Brasil økte med hele 28 prosent fra august 2012 til juli i år. Brasils miljøvernminister Izabella Teixeira har innkalt til krisemøte.

Publisert: Publisert:

HOGST: En representant for Brasils miljøpoliti inspiserer ulovlig tømmer fra Amazonas. Foto: SCANPIX

NTB

Alt i alt har 5.843 kvadratkilometer med skog forsvunnet i løpet av det siste året, et areal som er større enn Oslo og Akershus til sammen.

Det er satellittbilder som viser at avskogingen har økt.

De viktigste årsakene til avskogingen er ifølge miljøvernminister Teixeira en omfattende utvidelse av jordbruksarealene og produksjon av soyabønner i den nordlige delstaten Para og den sentrale vestlige delstaten Mato Grosso.

Miljøvernministeren vil neste uke holde et krisemøte med regionale myndigheter i Amazonas for å få en forklaring på situasjonen.

Infrastrukturprosjekter

Ifølge nettstedet Brasileira finnes det også mange andre årsaker til at avskogingen tiltar. Det ene er asfalteringen av hovedveien BR 163 gjennom Amazonas. En annen årsak er bygging og prosjektering av nye vannkraftverk i Amazonas som fører til eiendomsspekulasjon i berørte områder, der hogst er et bevis på bruk og eiendomsrett.

En tredje årsak er nye store jordreformer som fører tusenvis av fattige familier inn i skogen. Rydding av skog til beiteland i Para kan også skyldes at området nylig er blitt erklært fri for munn— og klovsyke, og at det er åpnet for å eksportere kjøtt.

Teixeira avviser at det er den brasilianske regjeringens politikk som fører til økt avskoging. Hun peker på at trenden over lengre tid har vært en reduksjon i avskogingen.

Til tross for at avskogingen økte kraftig det siste året, er den fortsatt på sitt nest laveste nivå siden satellittmålingene begynte.

Skogmidler står på spill

Regnskogfondet skriver at det hvert år forsvinner rundt 130.000 kvadratkilometer tropisk skog, og at det i dag kun er tre store sammenhengende og relativt intakte regnskoger igjen i verden. Det er i Amazonas, i Sentral-Afrika og på øya Ny-Guinea i Sør-Øst-Asia.

Brasil har 30 prosent av verdens gjenværende regnskog, og landet har de siste årene satset tungt på å få ned avskogingen. Norge har lovet Brasil 6 milliarder kroner i årene fram til 2015 for å bistå i denne innsatsen.

Men utbetalingen av skogpengene forutsetter at Brasil lykkes med å få ned avskogingen. Hittil er drøyt halvparten av midlene utbetalt.

Avskogingen i Brasil økte fram til 2004, da hele 27.000 kvadratkilometer skog gikk tapt. Siden den gang er avskogingen betydelig redusert.

Publisert: