Tilsidesettelse av Solheim kan skade fredsmekling

Norges rolle som fredsmekler på Sri Lanka kan ha blitt langt vanskeligere etter tilsidesettelsen av Erik Solheim. Tamilgeriljaen mener Norge har brutt nøytraliteten som mekler.

— De kan ganske enkelt ikke finne en erstatter for Solheim uten å konsultere oss. Begge parter aksepterte ham som tilrettelegger. De må gi en tilfredsstillende forklaring på dette. Hvis ikke, vil vi ikke godta at Solheim fjernes, sier den tamilske geriljaens sjefforhandler Anton Balasingham til nyhetsbyrået Tamilelam.

Usselt Tigrenes leder Velupillai Prabakharan skal være dypt urolig over tilsidesettelsen av Solheim. LTTEs sentralkomité skal analysere situasjonen nærmere før den vedtar en reaksjon, heter det.

Balasingham er opprørt over den usle, urettferdige og fornærmende behandlingen Solheim ble utsatt for da han fulgte utenriksminister Thorbjørn Jagland til Colombo sist uke. Solheim måtte sitte på gangen da president Chandrika Kumaratunga og utenriksminister Lakshman Kadirgamar fortalte Jagland hvorfor Solheim var blitt «umulig» i deres øyne.

Invitert i all hast På tamilhold sies det rett ut at Norge brøt med nøytraliteten som mekler ved å bøye seg for press fra regjeringen i Colombo.

Norge har i prinsippet sagt ja til å engasjere seg på et høyere politisk nivå. Det skal ene og alene ha vært for å forlange Solheim fjernet at Jagland i all hast ble invitert til Colombo, ifølge nyhetsbyrået Tamilelam.

Roser Solheim Balasingham roser Solheim for hans høye integritet. Det var fordi han forholdt seg upartisk og profesjonelt at regjeringen i Colombo fikk ham i halsen, sier han.

— En viktig grunn til at Tigrene fortsatte å delta i fredsprosessen var tilliten vi hadde til Solheim, slår Balasingham fast.

Tigrene har ennå ikke bestemt hvilke følger det får at han er tilsidesatt. Men utenriksminister Jagland bebreides for ikke å ha konsultert Tigrene før Solheim ble avsatt.

Regjeringens syn Den regjeringsvennlige pressen har en helt annen fremstilling av hvorfor Solheim måtte skiftes ut.

Solheim er opposisjonspolitiker og ikke nær knyttet til regjeringen i Oslo. Hvis han skulle finne på å trekke seg, kunne hele fredsprosessen gått i stå, heter det i avisen Sunday Observer. Sri Lanka har derfor fått den norske regjering til offisielt å engasjere seg slik at oppdraget består, uansett hvilket parti som måtte sitte i regjering, heter det.

Tre dråper Informerte kilder sier til Tamilelam at det var Solheims entusiasme og engasjement for fredsprosessen som irriterte myndighetene.

Han var så dyktig at regjeringen i Colombo ikke kunne styre prosessen slik den gjerne ville, sies det.

Det var tre episoder som til slutt fikk begeret til å renne over, melder Tamilelam: Det første var da utenriksminister Kadirgamar skrev til Jagland at det var oppnådd enighet om å innlede samtaler og ba Jagland om en bekreftende erklæring. Men LTTEs Balasingham protesterte og sa det ikke var tilfelle.

Solheim måtte dementere at det var enighet om å innlede samtaler, og denne offentlige ydmykelsen av utenriksministeren ble ikke glemt.

Det andre var Solheims reise til Washington, der han ga en ufordelaktig fremstilling av regjeringen, etter hva de hørte. Tredje episode var opposisjonsleder Ranil Wickremasinghes besøk i Oslo nylig, som regjeringen mislikte.NTB

DYPT UROLIG: Tigrenes leder Velupillai Prabakharan skal være dypt urolig over tilsidesettelsen av Solheim. Arkivfoto