Kvinner mye reddere enn menn for å fly

Turbulens, takeoff og landing er det som fryktes mest.

Publisert Publisert

Norske kvinner er vesentlig mer plaget av ubehag under flyreiser enn menn.

Faktisk er det hele 54 prosent større sannsynlighet for at en norsk kvinne ikke liker å fly enn at en mann gjør det.

Dette ifølge en ny undersøkelse Epinion har gjennomført på oppdrag fra British Airways om flyskrekk i nordiske land.

— Kvinner er nok flinkere til å sette ord på sin angst enn menn, mener Knut Andreassen.

Han har arrangert kurs for nordmenn som misliker å fly i snart 25 år, først i regi av SAS og nå gjennom Via Egencia.

— Menn føler nok oftere at de må holde det skjult og det anses vel ikke som spesielt maskulint å ha flyskrekk.

Engstelige kvinner og utålmodige menn

Mens 11 prosent av de spurte norske mennene oppga at de ikke likte å fly, var tilsvarende tall for kvinnene 17 prosent.

Turbulens er det flest synes er ubehagelig ved flyturen. Foto: Mario Beauregard, NTB scanpix

Mennene var dessuten mer mistilpasset i avgangshallen, mens kvinner ikke likte seg om bord i selve flyet. Både når det gjelder turbulens, takeoff og landing, var det flere kvinner enn menn som oppga at de fant dette ubehagelig.

På den andre siden var det flere menn enn kvinner som synes selve ventetiden før flyturen starter er mest ubehagelig, noe som kan tolkes som at det ikke er flyskrekk som sådan mennene sliter med, men heller utålmodighet og alt styret rundt det å fly.

Flyskrekken kan komme når man blir foreldre

Folk i 40-årene er i følge undersøkelsen den aldersgruppen liker minst å fly blant nordmennene, og hele én av fem i dette segmentet oppga at de ikke liker å fly.

Flyskrekken kan poppe opp når man får barn

Tallene stemmer godt med Knut Andreassens erfaring.

— Det er stort spenn og vi har hatt kursdeltakere fra 16 til 75, men hovedtyngden ligger nok mellom 30 og 50 år, forteller han.

— Ellers ser vi at flyskrekken kan poppe opp når man får barn. Dette gjelder både menn og kvinner og uansett om det er første eller fjerde barn.

Turbulens er verst

Ifølge undersøkelsen var nordmenn marginalt mer utilpass ved flyreiser enn dansker og svensker.

Turbulens var det som i størst grad (68 prosent) utløste ubehag blant de spurte, etterfulgt av takeoff (46 prosent) og landing (39 prosent). 36 prosent oppga dessuten at de føler seg utilpass under hele flyturen.

Undersøkelsen er foretatt i tidsrommet 23. september til 3. oktober i år.

Publisert