Obama: Ber om forsoning

  • Syklusen med mistenksomhet og splid mellom arabere og israelere må ta slutt. Det var president Obamas hovedbudskap da han holdt sin tale i Kairo i dag.
NTB

Forsoning var president Barack Obamas budskap i Kairo torsdag. Han innledet talen til den muslimske verden med å takke og hilse tilhørerne på arabisk.

– Jeg er kommet til Kairo for å søke en ny begynnelse mellom USA og verdens muslimer, sa Obama i talen han holdt i den egyptiske hovedstaden.

– Jeg vet at en endring ikke kan skje over natten, men jeg er overbevist om at vi må lytte, lære og respektere hverandre for å bevege oss fremover, sa Obama og understreket hvor viktig det er med ærlighet.

– Det er hva jeg vil gjøre i dag, å være ærlig, sa den amerikanske presidenten.

Han snakket videre om sin bakgrunn, både som kristen og med kenyansk far, og fremholdt at han ønsker en ny begynnelse mellom USA og den muslimske verden, basert på gjensidig respekt og felles interesser.

Ytterliggående muslimer har utnyttet det anstrengte forholdet, men USA og islam behøver ikke å være i konkurranse med hverandre, sa Obama videre.

Siterte fra Koranen

Han siterte fra Koranen, og nevnte sin egen oppvekst i det muslimske Indonesia. Og han snakket om hvilken viktig rolle muslimene har spilt og spiller i utviklingen av USA.

– Syklusen med mistenksomhet og splid må ta slutt, sa Obama, og fastslo at islam ikke er en del av problemet, men en del av det å skape fred.

Om konflikten i Midtøsten sa han at båndene mellom USA og Israel er ubrytelige, men at situasjonen til palestinerne samtidig er uholdbar.

– En tostatsløsning er den eneste måten å få slutt på konflikten på, fremholdt han, og oppfordret palestinerne til å få slutt på volden mot Israel, mens israelerne ble bedt om at stanse bygging av bosettinger på palestinske områder.

Dette er i Israels interesse, i palestinernes interesse, i USAs interesse og i hele verdens interesse, understreket Obama.

Voldelige ekstremister

I talen sa Obama også at voldelige ekstremister utnytter spenningen mellom islam og Vesten.

– Jeg har gjort det klart at USA ikke er, og aldri kommer til å være i krig med islam. Men vi vil konfrontere voldelige ekstremister som utgjør en alvorlig trussel mot vår sikkerhet.

Obama sa at USA ikke vil være lenger i Afghanistan enn nødvendig.

– Vi vil gjerne hente ut hver eneste av våre soldater om vi kunne være sikre på at det ikke lenger fantes voldelige ekstremister i Afghanistan og Pakistan som vil drepe så mange amerikanere som de kan. Men slik er det ikke.

Iran

I spørsmålet om Iran sa Obama at det er vanskelig å overvinne tiår med mistro, men at han ønsker å gå videre med «mot og besluttsomhet».

Han understreket også at Iran bør ha tilgang til fredelig kjernefysisk aktivitet, men påpekte samtidig at landet må binde seg til den internasjonale ikkespredningsavtalen.

– Et atomkappløp i Midtøsten-regionen vil føre verden inn på en uhyre farlig vei, sa han.

Demokrati

Obama tok også opp USAs forsøk de siste årene på å spre demokrati, og han konstaterte at det har skapt mye misnøye

– La meg være tydelig. Ingen nasjon har rett til å tvinge en styreform på en annen nasjon.

Men han la til at han har en usvikelig tro på at alle mennesker lengter etter visse rettigheter, som retten til å si hva man mener, og til å være med å bestemme hvem som skal styre.

I løpet av den vel en time lange talen på universitetet i Kairo ble Obama avbrutt av kraftig applaus flere ganger.

Bin Laden

Samtidig som Obama besøker Midtøsten, har al Qaida-leder Osama bin Laden angivelig kommet med en uttalelse. Bin Laden ber muslimer fortsette kampen mot de vantro i egne land og sier at de vil miste sin tro hvis de samarbeider med kristne og jøder.

Han ber også muslimer om å forberede seg på en langvarig krig med verdens hedninger og deres representanter.

– Enten lever vi under islams lys, eller vi dør med verdighet, sier al Qaida-lederen.

Deler av opptaket med det som angivelig er bin Laden, ble publisert av den arabiske TV-kanalen Al Jazeera onsdag. Lydopptaket varer i 25 minutter og ble i sin helhet lagt ut på et islamistisk nettsted torsdag.

svp://18509