Fossiler fra seks etasjer høy dinosaur funnet

En argentinsk landarbeider fikk seg en overraskelse da han i ørkenen nær byen La Flecha i 2011 fant restene av en kjempeøgle.