Avviste asylsøkere i Ungarn får ikke mat av regjeringen

Menneskerettsorganisasjoner kaller den nye ungarske praksisen «umenneskelig» og protesterer. Landets regjering er anmeldt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og EU-domstolen.

Publisert Publisert

Anmeldt: Statsminister Viktor Orbán og hans regjering er anmeldt for umenneskelig behandling av flyktninger og asylsøkere. Foto: Hannibal Hanschke, Reuters

Flere internasjonale organisasjoner protesterer og har anmeldt Ungarn for brudd på menneskerettighetene etter at landet har begynt å sulte flyktninger. Menneskerettsorganisasjoner protesterer mot en praksis som de mener er i strid med «elementære regler for asyl».

– Den ungarske regjeringen har nådd et nytt lavmål ved å nekte å gi mat til folk som er i regjeringens varetekt. Det er et klart brudd på menneskerettighetene og landets forpliktelser som medlem av Den europeiske unionen, sier Lydia Gall, som følger Øst-Europa og Balkan for organisasjonen Human Rights Watch.

Vil tvinge dem til å reise

Human Rights Watch mener at Ungarns regjering ved å nekte de avviste asylsøkerne mat forsøker å tvinge dem til å reise videre mot Serbia uten å anke avslagene på asylsøknadene.

Det mener også Den ungarske Helsingforskomité, som har anmeldt landets praksis til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg på vegne av foreløpig syv asylsøkere fra Syria og Afghanistan. De syv gjeldende asylsøkerne har etter anmeldelsen fått utlevert mat i asylmottakene de bor på i Ungarn.

Allerede i juni protesterte også EU-kommisjonen mot den kommende loven i Ungarn, og kommisjonen bestemte seg den gang for å anmelde Ungarn til Den europeiske unionens domstol.

Den nye ungarske loven som trådte i kraft 1. juli gir myndighetene mulighet til å nekte utlevering av mat til asylsøkere som kommer fra land som anses for å være trygge returland. De avvises automatisk og får derfor ikke utlevert mat. Den høyrenasjonale regjeringen under statsminister Viktor Orbán gir kun mat til asylsøkere fra disse landene dersom de er barn eller ammende mødre.

Transittsenter på grensen

Det er særlig to transittsentre på grensen til Serbia som praktiserer den nye ordningen. Her vil omtrent 140 asylsøkere komme til å sulte i nær fremtid, ifølge Den ungarske Helsingforskomité.

Senest har en ung kvinne fra Afghanistan klaget over at hun ikke får mat. Hun har anket et avslag om asyl i Ungarn.

– Hun er den åttende asylsøkeren som har henvendt seg til oss, fordi hun lider under denne umenneskelige praksisen i transittsonen. Migrasjonsmyndighetene vil kun gi henne mat om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg tvinger dem til det, skriver Den ungarske Helsingforskomité.

Asylsøkere får kun tillatelse til å forlate de to transittsentrene ved å gå mot sør, til grensen mot Serbia. Menneskerettsorganisasjonene mener at den ungarske regjeringen forsøker å kvitte seg med uønskede asylsøkere med den nye praksisen.

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange som oppholder seg på sentrene, opplyser Den ungarske Helsingforskomité. Ungarn aksepterer imidlertid kun et minimalt antall asylsøknader, og politiet forsøker å avvise flyktninger ved grensen for å sende dem tilbake til Serbia.

– Myndighetene ved grensen gjør asylsøkere oppmerksomme på at de ikke vil få mat i transittsonen, og at de står fritt til å dra tilbake til Serbia, skriver Den ungarske Helsingforskomité i en rapport om den nye praksisen.

Ungarn: – Vi er ikke forpliktet

I et svar skriver den ungarske innvandrings- og asylmyndigheten at «vi er ikke forpliktet til å utlevere mat til avviste asylsøkere etter ungarsk lov».

Det er imidlertid ikke Human Rights Watch enig i.

– Ungarns myndigheter er forpliktet av tallrike avtaler om menneskerettigheter og normer som skal forhindre umenneskelige og nedverdigende behandling av mennesker i deres varetekt. De skal behandles humant og med verdighet. Det inkluderer å forsyne dem med mat, vann, hygiene og medisinsk behandling, om det er påkrevd.

Sjokkerende forhold i Ungarn

Andreas Lederer, advokat for Den ungarske Helsingforskomité, er sjokkert over forholdene i Ungarn.

– Det ser ut som at alle som har søkt om asyl etter 1. juli i år før eller senere blir tvunget til å gå tilbake til Serbia, fordi det er der de kom fra før de kom til Ungarn. De vil bli tvunget til å oppholde seg i transittsonen under politiovervåking mens de avventer utvisning til Serbia uten å få mat.

Siden den omfattende strømmen av migranter og flyktninger rammet Europa sensommeren 2015 har Ungarn under Viktor Orbán gjennomført et utall innstramminger i landets innvandrings- og asyllovgivning.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

Publisert