Dette har du krav på ved flystreik

SAS rammet av pilotstreik.

Flertallet av SAS' flyginger i Sverige og til og fra Sverige vil rammes hvis det blir streik. Det kan også oppstå enkelte forstyrrelser i flytrafikken i Norge og Danmark, advarer selskapet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

SAS-flygerne gikk torsdag morgen ut i konflikt i protest mot selskapets forslag til ny tariffavtale.

De norske flygerne beskylder SAS for ensidig å diktere innholdet i den nye tariffavtalen og brøt derfor meklingen torsdag morgen. Dermed er selskapet rammet av streik, skriver NTB.

I første omgang tas seks flygere på SAS sitt langrutenett ut i streik fra og med 21. mai, med gradvis opptrapping gjennom pinsehelgen. Ytterligere uttak av samtlige 312 flygere vurderes fortløpende.

HER KAN DU SJEKKE OM FLYET DITT ER INNSTILT

Torsdag morgen var det noen innstillinger og forsinkelser ved Oslo Lufthavn, ifølge Avinors hjemmsider.

Sjekk rettighetene dine

Hvor lang flygningen er og hvor lang tid flygningen blir forsinket, avgjør dine rettigheter som passasjer. Forbrukerrådet har en rettighetskalkulator på sine sider hvor reisende kan sjekke hva de kan kreve.

– Våre reisende vil lide under konflikten, og jeg kan bare beklage at vi nå står overfor en situasjon som truer med å berøre mange passasjerer på en negativ måte, sier konsernsjef Rikard Gustafson i SAS i en børsmelding.

I Norge melder selskapet i en melding til sine passasjerer at bare «noen få flyginger» vil bli berørt av streiken. De seks flygerne som først tas ut i streik, flyr alle transatlantiske ruter.

SAS ber passasjerer uansett sjekke om deres flyginger går som oppsatt.

«Hvis din flyging er kansellert, vennligst ikke dra til flyplassen, men kontakt ditt reisebyrå eller SAS», heter det i meldingen. Selskapet tilbyr nye flybilletter enten ved første anledning, ved en senere dato avhengig av tilgjengelighet eller pengene tilbake, heter det ifølge NTB.

Forbrukerrådet opplyser at hvis du velger å få å pengene igjen, skal du få dem innen syv dager.

Har du et tips til reiseredaksjonen? Send oss gjerne en e-post!

Standardkompensasjon bortfaller ved streik

Men standardkompensasjon ved kansellering og forsinkelse, og erstatning utover det, bortfaller med streik.IfølgeForbrukerrådet må du stille på flyplassen hvis du ikke har fått beskjed om at flyet ditt er innstilt eller kansellert.

– En streik kan fort bli avblåst. Har du ikke fått beskjed om at flyet ditt er innstilt, anbefaler vi deg å møte opp på flyplassen som vanlig, sier direktør i forbrukerservice Ingeborg Flønes.

Pinsetrafikken er reddet, uansett

I motsetning til sine svenske kolleger har de norske SAS-pilotene valgt noenlunde den samme strategi som pilotene i Norwegian. Forhandlingene der endte som kjent i en bitter, kostbar, 11 dager lang storstreik, selv om den startet med et begrenset uttak.

De norske pilotene vil så ha en varslingsfrist på fire dager før konflikten kan trappes opp. Det innebærer at det ikke kan bli noen utvidelse før etter pinsen, i neste uke.

Passasjerenes rettigheter

Forbrukerrådet gir følgende oppsummering av rettighetene dine som flypassasjer ved forsinkelser og kanselleringer:

EU-forordning 261/2004 gir deg rettigheter ved forsinket eller innstilt flyvning. Ved forsinkelse, er varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjørende for hvilke krav du har.

Rettighetene dine slår inn når forsinkelsen er:

mer enn to timer for flyvninger på 1500 km eller mindre

mer enn tre timer innen EU— og EØS området for flyvninger over 1500 km

mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på under 3500 km, eller

mer enn fire timer på alle flyvninger over 3500 km.

Dette har du krav på:

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du, uansett årsaken til forsinkelsen, krav på:

Skriftlig melding fra flyselskapet om dine rettigheter

Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden

To gratis telefonsamtaler eller lignende

Gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet

Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet

Ved en forsinkelse på over fem timer, kan du kreve å få pengene tilbake for ubenyttet billett og i tillegg for benyttet billett dersom flyvningen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan. I tillegg har du krav på returflyvning til opprinnelig startsted.

Ved en kansellering har du krav på det som står i punktene over. I istedenfor å få pengene tilbake for billett, kan du i tillegg kreve omruting snarest mulig til det endelige reisemålet, eller på en senere dato etter ditt eget valg.

Hvis du takker ja til å få pengene tilbake for dine billetter, vil flyselskapets forpleiningsplikt opphøre. Det innebærer for eksempel at du ikke lenger har rett på å få betalt mat og drikke eller hotellopphold. Ved kansellering eller forsinkelse utover tre timer, kan du ha krav på en standarderstatning. Det forutsettes at forsinkelsen eller kanselleringen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Ekstraordinære omstendigheter:

Det er derimot mindre sjanse for at forordningens regler om standarderstatning ved lengre forsinkelser og kanselleringer vil tre i kraft.

Forordningen har nemlig en klausul som om at luftfartsselskapenes forpliktelser her bør være begrenset eller bortfalle «i tilfeller der en hendelse er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet».

Som eksempel på slike ekstraordinære omstendigheter nevnes blant annet «streiker som påvirker driften til det transporterende luftfartsselskap».

Standard-erstatningen har følgende satser:

Flyvninger på høyst 1500 km: € 250

Flyvninger innen EU/EØS-området over 1500 km, og alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km: € 400

Alle andre flyvninger: € 600

Klarer flyselskapet ved omruting å få deg til bestemmelsesstedet innen visse frister, reduseres standarderstatningen med 50 prosent.

Når har du rettighetene?

Forordningen som gir deg rettighetene gjelder for flyvninger fra et land innen EU/EØS-området, og flyvninger fra et tredjeland til EU/EØS-området der flyselskapet som utfører flyvningen er et EF-luftfartsselskap.

Du kan i tillegg ha krav på ytterlig erstatning med hjemmel i Luftfartsloven. For mer informasjon, kontakt Forbrukerrådet.

Kilde: Forbrukerrådet

Publisert: