Over 400 fugler har truffet fly i Norge i år

Antall «bird strikes» opp over 30 prosent fra fjoråret.

Publisert Publisert

Ny statistikk fra Luftfartstilsynet viser at det så langt i år er registrert totalt 415 sammenstøt mellom fugl og fly, såkalte bird strikes, ved norske flyplasser.

I fjor var tallet 316, og dermed har antallet økt med drøyt 30 prosent på ett år. Riktignok var tallet høyt også i 2011, med 407 treff, men årene før har antallet ligget rundt 300 og lavere.

90 av årets sammenstøt har forekommet ved Stavanger lufthavn Sola.

— Om sommeren, når rullebanen er varm, kan det være flokker med 100-200 fugler som setter seg på rullebanen, forklarer lufthavnbetjent Haakon Geleta Høgaas til Avinor.no.

Effektivt med laser

LASER MOT FUGL: Lufthavnbetjent Haakon Geleta Høgaas ved Stavanger Lufthavn Sola. Foto: Avinor.com

På Sola er det blant montert tre store laserkanoner som overlapper hverandre og dekker alle områder av kritisk betydning. — Erfaringene med disse er svært gode. Når laserstrålen beveger seg inn i flokken, kommer reaksjonen umiddelbart. Fuglene fjerner seg, sier Høgaas.

Det brukes også håndholdte lasere, med en rekkevidde på halvannen kilometer, som er enkle å ta med i patruljebilene.

Hvorfor er Sola så utsatt?

Sjef for operativ drift Morten Wathne ved Sola forklarer det med at Sola ligger veldig nære sjøområder med stor konsentrasjon av fugl.

- Flyplassen ligger også i trekkområdet for en rekke arter.

Videre forklarer Wathne at de har dedikert «Bird Control Vehicle» med en mann som patruljerer og driver med skremming i form av pyroteknisk skremmeskudd, håndholdt laser og i noen tilfeller avliving med hagl.

- Hittil i år er det avlivet 135 fugler. Hovedsakelig måker.

Kan gå galt

US Airways Flight 1549 var på en ruteflygning mellom LaGuardia lufthavn og Charlotte/Douglas International Airport. 15. januar 2009 ble flyet tvunget å nødlande i Hudsonelva like etter takeoff. Alle 155 ombord overlevde.

Et sammenstøt mellom fugler og fly, et såkalt bird strike, var årsaken til nødlandingen.

Widerøe-fly mot fugl

Et Widerøe-fly av typen DH-8100 med 39 seter ble i august i år stående på bakken i Hasvik etter at propellen traff en gås.

- Fuglen traff propellen på vei inn for landing i Hasvik. Det er noe som skjer spesielt på denne tiden av året, uttalte Infomasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe til fd.no.

Flyet blir stående til en tekniker fra Tromsø kommer for å sjekke propellen.

Widerøe får ca. 40 «Bird Strikes» i løpet av et år, og i slike tilfeller det tas rutinemessige undersøkelser.

— Det er skrekkelig kjedelig når det skjer, for vi blir stående på bakken, men det er sikkerheten som kommer først.

Måker oftest involvert

I Norge er måker oftest involvert bird strikes, forklarer forsker Christian Kierulf Aas ved Fly/fugl-kontoret på Zoologisk museum ved Universitetet i Oslo.

— Deretter kommer spurvefugler og vadefugler. I verden forøvrig er også måker og spurvefugler oftest involvert, mens rovfugler, vadefugler duer følger deretter.

Bird strike kan være farlig

- En bird strike er potensielt farlig, understreker forskeren.

— For flyselskapene er det både store økonomiske kostnader og flysikkerhetsrisiko som bekymrer.

Videre forklarer forklarer Aas at forskere har estimert kostnadene til den samlede flyindustrien i verden til å være 1,2 milliarder US dollar årlig.

Les også:

Så farlig er egentlig turbulens

QUIZ: Vet du hvor flyplassene ligger?

Dette hater flyvertinnen

Artikkelen er skrevet av Kvinneguiden og publisert på klikk.no.

Publisert