Flere byer må befris før Irak blir IS-fritt

Offensiven mot «kalifatet» er langt fra over. Flere byer er fortsatt under IS’ kontroll. Dessuten må den irakiske regjeringen overkomme store utfordringer for å vinne befolkningens tillit.