Valser over Frps kutt i u-hjelpen

Utenriksminister Børge Brende (H) varsler en bistandspolitikk som ligger tettere opp til SV enn til regjeringspartner Frp.