Uklart om britisk helsevesen kan takle en hard brexit

Den britiske riksrevisjonen sier det ikke finnes tall som kan bekrefte at helsevesenet har nok medisiner og utstyr til å klare seg gjennom en hard brexit.

Publisert Publisert

PÅ SYKEHUS: Statsminister Boris Johnson besøkte nylig Whipps Cross universitetssykehus i London. En måned før brexitdatoen er det fortsatt uklart om det britiske helsevesenet har kapasitet nok til å sikre forsyninger av medisiner og utstyr dersom landet forlater EU uten en avtale. Arkivfoto: Yui Mok / AP / NTB scanpix

  • NTB

Kø og redusert kapasitet ved grensen kan gjøre det vanskelig å få importert medisiner og utstyr dersom britene forlater EU uten en avtale 31. oktober, skriver The Guardian. En kritisk rapport viser at «et rimelig verste scenario» innebærer at vareflyten over grensen reduseres med 40–60 prosent.

Riksrevisjonen sier tilgjengelige data ikke gjør det mulig å fastslå at helsevesenet vil få nok leveranser i det som omtales som «høyst usikre» omstendigheter.

– Departementet har gjort mye for å forberede seg på en hard brexit, men mye gjenstår fortsatt, heter det i rapporten. den viser blant annet til at ekstra transportkapasitet regjeringen har leid inn ikke vil være fullt tilgjengelig før ved utgangen av november, én måned etter utmeldingsdatoen.

Revisorene har sett på 7000 medisiner som importeres fra eller via EU, samt 450.000 ulike produkter og deler som stort sett importeres via havnene langs Den engelske kanal. De uttrykker også bekymring over at departementet ikke vet hvor mange av landets 24.000 sykehjem og andre omsorgstilbydere som har «robuste planer» på plass.

– Departementet vet fortsatt ikke om det er bygget opp lagre, de aner ikke om omsorgstilbyderne er forberedt, og det er ikke klart om de vil ha transportkapasiteten de trenger i tide. Dersom regjeringen gjør feil her, kan det få store konsekvenser, sier Labour-representanten Meg Hillier, som leder Underhusets revisjonskomité.

Publisert