Bush eller Kerry - Kerry eller Bush?

Presidentvalgkampen er for alvor i gang i USA. Silkehanskene er lagt til side - i den grad noen har hatt dem på - og meningsmålingene forteller at USA er delt omtrent på midten. Men igjen er det verdt å understreke at det er ikke velgerflertallet som avgjør utfallet i USA, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.

Publisert Publisert

Nå har også Minnesota havnet på listen over de «usikre» delstatene.

Langt på vei en veiviser for de avgjørende politiske slag de kommende ukene frem til valgdagen 2. november. Alt etter hvilket analyseinstitutt man velger å holde seg til, dreier det seg om 10 — 20 delstater der George W. Bush og John F. Kerry står omtrent likt i oppslutning, fra en forskjell på 4 prosentpoeng til «dødt løp».

MINNESOTA, kanskje hjemstaten for moderne progressiv demokratisk politikk, er den siste staten inn på denne listen. Her har ikke Republikanerne vunnet noe presidentvalg siden Richard M. Nixon slo den «håpløse» George McGovern i 1972.

Rett nok var det så vidt Walter F. Mondale berget hjemstaten da Ronald Reagan ble gjenvalgt med et stemmeskred i 1984 - Mondale hadde 4000 stemmer mer enn Reagan - men Al Gore hadde to prosentpoengs stemmeovervekt til George W. Bush her for fire år siden.

For John Kerry og hans medarbeidere må utviklingen nettopp i Minnesota være traurig lesning: For en drøy måned siden hadde Kerry syv prosentpoengs ledelse, da Republikanerne hadde sitt landsmøte i august/september var ledelsen skrumpet inn til fire prosentpoeng - i dag står det 46-46.

Denne utviklingen avspeiler en prosess i en stat som de siste årene er blitt mer republikansk, dels som følge av at tro og religion er kommet til å spille en økende rolle når politiske valg skal treffes. I dag er det fire republikanere og fire demokrater fra Minnesota i Representantenes hus og en republikansk og en demokratisk senator i Senatet i Washington; vi skal ikke mer enn to år tilbake i tid da Minnesota-demokratene var i flertall i Huset og hadde begge senatorene. Og under et suppleringsvalg til Senatet i fjor hjalp det ikke at demokratene kjørte frem den gamle statsmann Walter F. Mondale, den republikanske kandidaten vant.

NÅR USA SKAL VELGE sin president, skjer det ikke gjennom et nasjonalt valg, det skjer gjennom femti valg der hovedpoenget er å sikre seg 270 eller mer av de 538 valgmennene som er den «institusjonen» som offisielt velger presidenten.

I praksis betyr dette at det er ikke nødvendig å ha et flertall av velgerne bak seg for å bli valgt som president, bare man har flertall i de riktige statene. Det er de mest folkerike statene, de som sender flest senatorer og representanter til Kongressen.

En fersk analyse fra det uavhengige meningsmålingsinstituttet Rasmussen Reports, som baserer seg på meningsmålinger fra enkeltstater samt instituttets egen måling med et utvalg på 7000 spurte, viser at George W. Bush har 213 valgmenn i lommen, mot 173 til John F. Kerry. Dermed står konkurransen om 140 valgmenn fordelt på 16 stater.

Ifølge denne målingen har Bush en oppslutning på 49,7 prosent, mens Kerry har 47,8 prosent fra kyst-til-kyst.

Men går vi på listen over de «åpne» delstatene, der vi finner stater som Florida, Pennsylvania, Ohio, Maine, Wisconsin og New Hampshire, og nå også Minnesota, har Kerry en oppslutning i disse statene på 48,1 prosent mot 46,4 prosent til Bush.

Dermed kan vi, og det kommer sikkert til å bli gjentatt til det kjedsommelige i tiden fremover, konstatere at det går mot et meget spennende sluttoppgjør der kanskje ikke minst demokratenes evne til mobilisering av velgergrupper som vanligvis ikke benytter stemmeretten, vil bli avgjørende for sluttresultatet.

En annen analyse gir Bush 232 valgmenn med 211 til Kerry og 90 «i spill», mens en tredje gir 269 til Kerry og 233 til Bush. Denne siste har et noe annet beregningsgrunnlag for de «sikre» valgmannsstemmene.

ET AV DE STORE spenningsmomentene er om De Grønnes kandidat Ralph Nader igjen vil spille en ødeleggende rolle for Demokratene og John Kerry: Vil han «stjele» så mange stemmer fra Kerry at valget tapes?

Det er nærmest opplest og vedtatt at Nader for fire år siden var en viktig årsak til at Al Gore tapte. I Florida fikk Nader i underkant av 100.000 stemmer, Al Gore manglet ca. 40.000 stemmer for å sikre seieren. Og vi vet at George W. Bush ble valg med en stemmes overvekt av valgmennene.

Nader er akkurat nå fly forb... på Det demokratiske partiet fordi det i enkelte delstater blir gjort forsøk på å forhindre at han kan stille til valg i november. I helgen gjorde han det klart at han nå starter en intens valgkamp i bl.a Michigan, Ohio, Pennsylvania og Wisconsin.

Dette er alle stater som befinner seg på listen over mulige vippestater, og det er stater som Bush og Kerry allerede konkurrerer knivskarpt om. Selv sier Nader at han ikke har som mål å ødelegge for Kerry.

UANSETT NADER, det er Bush og Kerry som vil dominere i valgkampen fremover.

Skittkastingen har til nå nådd uante høyder, det er bare å vente på fortsettelsen. Skal vi holde oss til meningsmålingene som en temperaturmåler, sier 47 prosent av de spurte til Rasmussen Reports at de tror George W. Bush blir gjenvalgt, mens 25 prosent setter pengene sine på John F. Kerry. Den samme målingen viser dessuten at de republikanske velgerne er sterkere i troen enn demokratene:

90 prosent av dem som sier de vil stemme på Bush, tror han blir gjenvalgt. Bare halvparten av dem som vil stemme Kerry, tror han blir valgt.

Publisert