Verden risikerer vannkrise

Overforbruk av vann kan gjøre områder i USA, Kina, India og Midtøsten ubeboelige, advarer FN.

Publisert Publisert

DYREBARE DRÅPER: Vannreservoaret Muna i nærheten av Colombias hovedstad Bogota. Foto: SCANPIX

  • NTB

Drastiske endringer i forvaltningen av verdens vannressurser må til hvis verdens behov skal dekkes, ifølge årets utgave av World Water Development Report. Den ble lagt fram i forkant av verdens vanndag søndag.

I FN-rapporten advares det om et voldsomt misforhold mellom mengden vann som hentes opp av bakken, og mengden vann som naturlig fyller opp de samme reservoarene. Det globale «vannunderskuddet» kan i 2030 ligge på 40 prosent hvis ikke noe gjøres.

— Ikke bærekraftig

Ikke bare fattige deler av verden, men også flere rike land er rammet av problemet. Nye nedbørsmønstre som følge av klimaendringer kan gjøre situasjonen verre.

— Deler av Kina, India, USA og Midtøsten har basert seg på tapping av grunnvann som ikke er bærekraftig, sier Richard Connor, som har ledet arbeidet med den nye rapporten.

— Min personlige mening er at dette i beste fall er en kortsiktig plan B. Når grunnvannet er tømt, finnes det ingen plan C. Noen av disse områdene kan bli ubeboelige, advarer han.

Befolkningen øker

Også befolkningsvekst og økende velstand kan forverre vannproblemet.

Når verdens befolkning vokser og får bedre råd, øker behovet for mat. Ikke minst øker etterspørselen etter kjøtt, og kjøttproduksjon legger beslag på store ressurser i landbruket.

70 prosent av vannet som brukes i verden i dag, går til landbruk. For å dekke matbehovet, anslås det at jordbruksproduksjonen må øke med 60 prosent innen 2050 på verdensbasis.

Allerede i dag mangler flere hundre millioner mennesker tilgang til trygge og pålitelige vannkilder. Likevel mener FN det er håp om bedring hvis vannressursene forvaltes på en annen måte.

— Faktum er at det finnes nok vann til å møte verdens behov. Men ikke uten en dramatisk endring i måten vann brukes, forvaltes og deles på, sier Michel Jarraud, som leder Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Publisert