Livstid for Peter Madsen i ankesak

Dommen mot Peter Madsen ble den samme i ankesaken som i første runde i retten: Livsvarig fengsel for mishandling og drap på journalisten Kim Wall.

Publisert Publisert

KØBENHAVN: Aktor Kristian Kirk snakker med pressen før straffeutmålingen i København onsdag. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau / AP / Scanpix

  • NTB

Onsdag ble det klart at Østre Landsret enstemmig opprettholder byrettens dom. Madsen (47) fikk ikke gehør for sitt krav om «lovens mildeste straff».

– Det er en sak med usedvanlig grovhet under særlig skjerpende omstendigheter, sa rettens formann Jan Uffe Rasmussen.

Madsen forholdt seg rolig da dommen ble forkynt. Forsvarerne hans har argumentert for at han maksimum burde dømmes til 16 års fengsel.

Ankedomstolen i København har også besluttet at Madsen må betale erstatning både til Walls kjæreste og hennes foreldre. I den første rettssaken var det bare kjæresten som fikk erstatning.

I RETTEN: En tegning av Peter Madsen under domsavsigelsen i den første rettssaken i april i år. Foto: Anne Gyrithe Schütt, Ritzau / Scanpix

– Overrasket

Etter at konklusjonen var klar, sa forsvarer Betina Hald Engmark at både hun og Madsen var overrasket. Hun ville ikke utelukke en ny anke, noe som i så fall innebærer et forsøk på å få saken behandlet i Høyesterett.

– Alle er enige om at dette er en spesiell sak og at man ikke har sett lignende før, sa Engmark, ifølge Danmarks Radio.

Selv om Madsen fortsatt hevder at han er uskyldig, anket han bare straffeutmålingen i den første rettssaken – ikke skyldspørsmålet.

Dermed måtte Østre Landsret ta stilling til hvilken straff som var passende for seksuell mishandling, drap og partering. Forbrytelsen skjedde i fjor om bord på ubåten UC3 Nautilus, hvor Wall skulle lage en reportasje om Madsen.

UC3 Nautilus, en av verdens største privatbygde ubåter, var konstruert av Madsen, som på dette tidspunktet var mest kjent som oppfinner.

UBÅT: Peter Madsen bygget ubåten UC3 Nautilus. Journalist Kim Wall skulle være med på en tur i ubåten for å lage reportasje. Madsen ble i april dømt til livsvarig fengsel for å ha drept henne. Foto: Jacob Ehrbahn, Ritzau / AP / Scanpix

– Kynisk og pervertert

Ankesaken startet 5. september. Det var satt av tre dager til behandlingen, i forkant av straffeutmålingen. Ett av rettsmøtene måtte avbrytes da en av dommerne besvimte.

DØMT: Peter Madsen dømmes til fengsel på livstid. Foto: NTB SCANPIX

Onsdag var Madsen på plass da retten kom sammen klokken 10. Engmark brukte mer enn én time på å argumentere for hvorfor hun mener en straff på mellom 14 og 16 års fengsel var det mest korrekte.

Aktor Kristian Kirk hadde lagt ned påstand om forvaring dersom retten ikke opprettholdt livstidsdommen.

– Vi har her en kynisk, pervertert og beregnende seksualdrapsmann. Det eneste rette er livsvarig fengsel, sa Kirk, som argumentert med at risikoen er stor for at Madsen kan begå lignende forbrytelser i fremtiden.

– Det er så mange skjerpende og foruroligende omstendigheter ved denne saken at det er vanskelig å finne ord, la han til.

Publisert