225.000 døde i USAs kriger

Washington: Krigene som USA har startet siden terrorangrepet 11. september 2001, har kostet 225.000 mennesker livet og kostet 4.400 milliarder dollar.

Publisert:

HJEM I KISTE: USA har mistet 6000 soldater i krigene etter 11. september 2001. Totalt har 225.000 mennesker omkommet, viser en ny studie. Foto: ANN HEISENFELT, AP

NTB

Det går frem av en studie som er gjort i regi av Brown University og som tar for seg krigene i Irak og Afghanistan, samt antiterroroperasjonene i Pakistan og Jemen, som alle var resultat av 11. september-angrepet.

Forfatterne av studien hevder at når land går til krig, undervurderes nesten alltid varigheten og kostnadene av krigshandlingene, mens det som kan oppnås politisk ved hjelp av maktbruk, overvurderes.

Høye tall

Et svært forsiktig estimat antyder at 225.000 mennesker har mistet livet og 365.000 mennesker er blitt såret i krigene hittil.

Antall soldater som er drept, er 31.741, inkludert 6.000 amerikanere, 1.200 fra allierte land, 9.900 irakere, 8.800 afghanere, 3.500 pakistanere og 2.300 private amerikanske kontraktører.

Antall sivile falne er langt høyere. Minst 172.000 sivile er døde, hvorav 125.000 irakere, 35.000 pakistanere og 12.000 afghanere, ifølge studien.

Opprørerne

Forfatterne bak studien innrømmer at det er vanskelig å beregne antall døde, spesielt blant opprørerne. De mener at mellom 20.000 og 51.000 opprørere er drept.

Studien fastslår også at 168 journalister og 266 hjelpearbeidere er døde i krigene.

Krigene har i tillegg utløst enorme strømmer med flyktninger. Over 7.8 millioner mennesker er fortrengt eller på flukt, de fleste i Iram og Afghanistan.

Krigene har kostet minst 3.700 milliarder dollar, kanskje så mye som 4,400 milliarder, noe som tilsvarer mer enn en firedel av USAs totale utenlandsgjeld.

Høyere enn Pentagon

Studien har kommet frem til en langt høyere kostnad enn Pentagon, men det skyldes at den tar med det departementet for indre sikkerhet bruker til antiterrortiltak, utsiktene for utgifter til sårede veteraner fram til 2051 og krigsrelaterte utgifter som utenriksdepartementet og bistandsdirektoratet USAID har.

Den amerikanske regjeringen har tidligere beregnet prisen for krigen til rundt 1.000 milliarder dollar.

«Vårt estimat er høyere fordi vi tar med mer enn det som brukes direkte av Pentagon til krigene i Afghanistan og Irak og til den bredere krigen mot terror,» heter det i studien.

«Kriger koster alltid mer enn Pentagon bruker i den tiden den væpnede konflikten varer,» heter det videre.

Publisert: