Podkast:

Blir 2021 det store Bybane-året? Høyr kva dei trur i «Nokon må gå».