matrix-tag-page-header
Innenriks

– Mobbeloven har virket

Mobbesaker blir håndtert mer systematisk ved skolene nå enn før loven ble endret i 2017, viser en evaluering.
Abonnent
Debatt

Debatt: – Elevene vet best selv

DEBATT: Det er ikke politikernes oppgave å velge om en elev skal gå på skole i Sogndal eller på Sotra.
Abonnent
Debatt

Vi skal styrkje campusane våre

Høgskulen på Vestlandet har ingen planar om å legge ned nokon av dei fem studiestadene våre.
Abonnent
Lokalt

Forsker mener TV-lunsj er uheldig

Det sosiale ved spisepausen er viktigst for elevene, viser ny forskning på HVL.
Abonnent
Nyheter

Vil overbevise eget parti om SFO-løft

Roger Valhammer lover gratis SFO for de minste hvis Arbeiderpartiet vinner valget. Men først skal han overbevise sine egne partifeller.
Abonnent
Debatt

Debatt: Gode intensjonar, men med feil fokus

DEBATT: Tiltak for å utjamne kjønnsskilnaden i skulen, kan ta fokuset vekk frå at det er den einskilde eleven som treng tilrettelegging.
Abonnent
Leder

Fremtidens skole

Det er viktig å diskutere progressive løsninger for skolen. Men undervisningen må tilpasses elevene, ikke omvendt.
Abonnent
Debatt

Det er på tide med et bergensk kulturløft

I Oslo investeres det godt over 15 milliarder kroner i kulturbygg, med vesentlig statlig finansiering. Kulturbyen Bergen står så å si på stedet hvil.
Abonnent
Innenriks

Alle skoler oppfordres til å tilby skolegudstjenester

Alle skoler bør tilby skolegudstjeneste og et likeverdig alternativ for elever som ikke vil gå i kirken. Det slås fast i en ny veileder for skolegudstjenester.
Abonnent
Debatt

Kulturdebatt: Vi avskriver kunsten som fyllstoff i en ellers travel hverdag

Kunstfagene er ikke leke- eller kosefag. Det bør innføres krav om fordypning for å få undervise i kunstfag, og skjevfordelingen av timer til kunstfagene i skolen må endres i forbindelse med fagfornyelsen.
Abonnent
Debatt

Debatt: Klasserom gir passive elever

Klasseromsundervisning kan fungere fint for mange elever, men hva med dem som ikke makter å sitte stille i 45 minutter?
Abonnent
Debatt

SFO skal bli bedre

En ny plan gir for første gang skolene i Bergen føringer og krav til hvordan SFO-tilbudet skal være.
Abonnent
Kommentar

Det store skolesviket

Det kan godt tenkes at skole for seksåringer er en elendig idé. Men diskusjonen må basere seg på mer enn ideologi, hysteri og synsing.
Abonnent
Lokalt

Advarer Hareide mot Ap-samarbeid

Sentrale KrF-politikere i Hordaland advarer mot konsekvensene av Ap-samarbeid. Blir det resultatet, kan det ende med at lokale KrF-lag ikke stiller liste i kommunevalget.
Abonnent
Debatt

Det er tøffere å være ung i dag

Undervisning i livsmestring bør ta utgangspunkt i livet slik det faktisk er, og ikke slik det burde ha vært.
Abonnent