matrix-tag-page-header
Lokalt

Slik kan heroinklinikken i Bergen bli

Bergen kan neste år få landets første heroinklinikk. Rundt 100 personer antas å oppfylle kravene til å få medisinsk heroin på statens regning.
Abonnent
Leder

Styrk r’en i lar

Illegal omsetning av lar-medisin er bare ett eksempel på at ordningen bør evalueres.
Abonnent
Innenriks

Høie henger etter på rus og psykiatri

Helseminister Bent Høies (H) mål er sterkere vekst i psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk, men ferske tall viser at målet ikke er nådd ennå.
Abonnent
Nyheter

Bråket på Bergensklinikken

Krangling, suspensjonar og skuldingar og snusk ligg som ei mørk sky over avrusingsklinikken. Kva foregår på Bergensklinikkane?
Abonnent
Lokalt

– Reddet fordi jeg fikk beholde plassen min

Patrick Karlsen hadde flere sprekker da han fikk døgnbehandling ved Bergensklinikkene. Men han mistet aldri plassen sin.
Abonnent
Lokalt

Byrådet vil åpne sprøyterommet for de fleste

De fleste begrensningene på bruken av sprøyterommet må bort, mener byrådet. Det skal bidra til å få folk vekk fra Strax-tunnelen.
Abonnent
Debatt

– Lar virker

De neste årene vil fokuset rettes mot hva som bidrar til bedre rehabilitering og et meningsfullt liv uten rus.
Abonnent
Nyheter

Frå heroin til metadon

For 20 år sidan blei det bestemt at ein skulle forsøkje å redde dei tyngste rusavhengige med metadon. Fungerte det?
Abonnent
Debatt

Truet trivsel i Vågsbunnen

Vi som bor i området har den største respekt for det arbeidet som gjøres for hjelpe mennesker i nød. Samtidig er det nødvendig at også Bymisjonen innser at deres arbeid er utfordrende for naboene.
Abonnent
Debatt

Trå litt mer varsomt, Actis

Actis må snart begynne å forholde seg til rusbrukerne på en human måte.
Abonnent
Debatt

Avkriminalisering beskytter ikke sårbare

Å forsøke å drepe all glede og straffe folk under påskudd av å ville beskytte sårbare, er ren fanatisme.
Abonnent
Debatt

Nå er det nok

Da regjeringen varslet en ny rusreform før jul, følte nok en stor del av våre landsmenn seg både lettet og glade.
Abonnent
Lokalt

Tunnel-kunsten er allerede malt over

Flere av brukerne i Strax-tunnelen ble provosert over kunsten som ble laget i tunnelen. Kort tid etter var den borte.
Abonnent
Lokalt

De skal få ned overdosetallene

Ett år etter at midlene ble bevilget, er kommunens nye ambulerende overdoseteam klar til innsats. Men det har vært enkelte skjær i sjøen underveis.
Abonnent
Debatt

Jeg var likegyldig til liv eller død

En kropp full av sprøytestikk, som bare ønsket mer narkotika. Ikke visste jeg at denne kvelden skulle være den første i mitt nye liv.
Abonnent
Debatt

Syv ønsker for en bedre ruspolitikk

Det er tatt noen skritt i riktig retning, men i året som kommer trengs det både syvmilssteg og justering av retningen.
Abonnent
Debatt

Alternativet er fengsel, Marthinussen

Er det etisk uforsvarlig å gi folk som ellers ville måtte sitte i fengsel, muligheten til alternativ soning og å bli rusfri?
Abonnent
Leder

Narkomoralismen står for fall

Det er gledelig at en mer progressiv ruspolitisk linje nå har flertall i Stortinget.
Abonnent