matrix-tag-page-header
Leder

– Koengen må få være i fred

Regjeringen har klokelig sagt nei til midlertidig godsterminal blant Bergens viktigste kulturminner. Det var på tide.
Abonnent
Lokalt

50 år i damp og kamp

– Vi er vanvittig stolt over det vi har fått til, sier Ivar Gubberud, driftsleder for Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen.
Abonnent
Lokalt

Unikt kulturminne truet av Sokndal-brannen

Branntruete Sogndalstrand regnes som et av de mest verneverdige områdene i Norge. Tettstedet er et av sju fredete kulturmiljøer i Norge.
Abonnent
Lokalt

Han må løse Koengen-strid

Både Riksantikvaren og bystyret sier nei til midlertidig godsterminal på Koengen. Nå havner saken på statsrådens bord.
Abonnent
Lokalt

Slik kan det nye tinghuset bli

Bergen tinghus skal pusses opp. Trappen foran rettsbygningen på Tårnplass kan bli fjernet.
Abonnent
Kultur

Vil stoppe DNS-bygg: – Bergen er ikke ville vesten

Fylkeskonservatoren vil stoppe planene om et DNS-nybygg i teaterparken. – At DNS overtar Rick’s-bygget er eneste realistiske alternativ, sier David Aasen Sandved.
Abonnent
Leder

Kanskje kommer Koengen

Staten er uenig med staten om hvordan bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen kan sikres. Bergen blir taperen.
Abonnent
Lokalt

Vil ha tidsfrist for salg av Sølvvarefabrikken

Eierne av klosterruinene mener kommunen må få en tidsfrist for å kjøpe og rive den omstridte fabrikkbygningen. – God idé, mener Høyre.
Abonnent
Lokalt

Kjemper mot Koengen-terminal

Byrådet nekter å belite seg i spillet om midlertidig godsterminal på Koengen.
Abonnent
Lokalt

Unike fotografier fra Hardanger

Haugesunderen Severin Malmin (1867–1947) kjøpte seg tidlig et kamera bare til privat bruk. Dette brukte han flittig på turer til ulike steder i Hordaland.
Abonnent
Lokalt

Trytis skjulte møte avgjorde betent plansak

Anna Elisa Tryti (Ap) holdt et avgjørende møte om Sølvvarefabrikkens fremtid, uten å vise det i kalenderen sin. Fabrikkeierne mener byrådet driver med maktmisbruk.
Abonnent
Leder

Saksbehandling i sakte film

Det er all grunn til å være kritisk til prosessen rundt sølvvarefabrikken i Nonneseter-kvartalet.
Abonnent
Lokalt

Frp vurderer mistillit mot byråd Tryti

Fremskrittspartiet vurderer å stille mistillitsforslag mot byråd Anna Elisa Tryti. Saken om ombyggingen av sølvvarefabrikken på Nonneseter er dråpen som får begeret til å flyte over, mener de.
Abonnent
Lokalt

Utbyggere mener Tryti skjuler informasjon

Utbyggerne vil pusse opp den gamle Sølvvarefabrikken ved Nonneseter. Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryiti (Ap) vil rive den. Nå anklager de henne for å skjule informasjon for å vinne gjennom med sitt syn.
Abonnent
Leder

Lat Koengen vere i fred

Regjeringa har gjort ein stor feil. Bergens viktigaste mellomalderminne bør ikkje brukast til godsterminal.
Abonnent
PS

Fremtidens klenodier?

PS: Kommer vi til å stå med blanke øyne mens supplybåtene defilerer forbi?
Abonnent
Lokalt

Ny kai for solslikking i Skuteviken

Eldsjel Roger Iversen og domfelte med samfunnstraff restaurerer den svært forfalne kaia på dugnad.
Abonnent
Kultur

– Enten er det en trykkfeil, eller så er det en skandale

I motsetning til alle fredede universitetsbygg i Oslo, har verken DNS eller Naturhistorisk museum «særlig stor nasjonal verdi», ifølge Klima- og miljødepartementet. Det bekymrer teatersjef på DNS, Agnete Haaland.
Abonnent
Lokalt

Slik skal Bergens eldste bygg reddes

Millionbeløp går med til å bevare Nonneseter klosterruin, Bergens eldste stående bygning.
Abonnent
Lokalt

Vil ha bybanedepot i fjell i Dalen

Byrådet forsøker å få lagt bybanedepotet i Spelhaugen inn i fjellet. Fylkeskommunen stritter mot, fordi de mener det er for dyrt.
Abonnent
Innenriks

Nå skal Bryggen klimaovervåkes

Riksantikvaren starter i høst et nytt prosjekt for å overvåke konsekvensene av klimaendringer på fredede bygninger.
Abonnent
Lokalt

Forsker slår alarm om faren for oversvømmelse på Bryggen

I Stavanger har kommunen gått til innkjøp av stormbarrierer for å beskytte Vågen mot stormflo. Bergen har ingenting for å beskytte Bryggen mot stigende havvann.
Abonnent
Debatt

Fløen er riktig valg

Trasévalget for Bybanen bør ikke reduseres til en konkurranse i følelser og empati.
Abonnent
Lokalt

En ny tunnel ti meter fra dette hullet kan berge husene i Fløen

Bybanen skal bygges gjennom et fredet kulturminne i Fløen for å unngå å komme i konflikt med Årstadgeilen, som ikke er fredet. – Dette argumentet er søkt, mener arkeologiprofessor.
Abonnent