matrix-tag-page-header
Debatt

Debatt: – Elevene bli motarbeidet

DEBATT: De burde ha tilgang til å påvirke på lik linje som alle andre arbeidstakere i Norge.
Abonnent
Debatt

Jeg tror deg, det er ikke problemet

Problemet er at jeg som lærer ikke har lov til å ta det du sier for god fisk når du hevder at du er syk.
Abonnent
Debatt

Effekten av streng disiplin kan feiltolkes

En lærer som ser at eleven gjør det bedre etter å ha blitt kjeftet på, vil tolke det som at oppstrammeren virket. Det er ikke sikkert.
Abonnent
Debatt

– Fraværsgrensen er en frafallsfelle

Frølich har lyktes i å skremme tilpasningsdyktige, småsyke ungdommer tilbake til pultene sine. Men tallene skjuler de andre.
Abonnent
Debatt

Fraværsgrensen er pokkers nødvendig

Enten har det skjedd et medisinsk mirakel, eller så viser det seg at noen elever har hatt godt av et spark bak.
Abonnent
Debatt

Fungerer for alle

Fraværsgrensen gjør det tidligere synlig hvilke elever som holder på å falle av.
Abonnent
Debatt

Nå kommer konsekvensene

Fraværsgrensen fungerer fjellstøtt for å få den gode eleven til å bli enda bedre, men de «dårlige» blir luket ut tidligere.
Abonnent
Leder

Fråværsgrensa fungerer

Kraftig nedgang i fråværet på vidaregåande skular viser at fråværsgrensa er eit godt tiltak.
Abonnent
Debatt

Fraværsgrensen fikser ingenting

Regjeringen er ikke ute etter å finne ut hvorfor det finnes skulk og frafall i skolen.
Abonnent
Debatt

Jeg er ingen irriterende bagatell

Det var ikke en bagatell for meg å gå til mamma og fortelle hvordan jeg har det.
Abonnent
Lokalt

Rektor sender syke elever hjem - uten fravær

Frykt for nedsatt karakter får elever til å gå syke på skolen. Rektor ved Amalie Skram har sett seg nødt til å sende syke elever hjem etter at den nye fraværsgrensen ble innført.
Abonnent
Kronikk

Korttidsvinning er langtidstap

Det er ikke tvil om at den nye fraværsregelen vil føre til mindre fravær på kort sikt. Vår bekymring er de langsiktige konsekvensene.
Abonnent