matrix-tag-page-header
Lokalt

Skal sikre landstrøm i Bergen

Bergen kommune går sammen med BKK og Bergen havn for å elektrifisere havnen. Målet er at alle skip skal få landstrøm innen 2020.
Abonnent
Lokalt

Krisesenter-ansatte får trolig beholde jobbene

Byråden legger til grunn at de ansatte blir med videre når kommunen tar over driften, men omfanget spikres ikke før nærmere nyttår.
Abonnent
Lokalt

Halve skattekuttet renner ned i vasken

Boligeiere kan glede seg over litt mindre skatt, men må tåle høyere avløpsgebyr. Se listen over hva som blir dyrere og billigere neste år.
Abonnent
Kultur

Andersland dreg kortet for å aktivera all ungdom

Kulturbyråd Julie Andersland (V) vil bruka 1,2 millionar kroner for å spreia Aktivitetskortet til alle barn og unge. Men det vert framleis gratis berre for dei mindre ressurssterke.
Abonnent
Debatt

– Riv rådhuset!

Istedenfor å pusse opp et bygg som svært mange bergensere ergrer seg over, så burde det erstattes av et rådhus som faktisk passer inn i byen.
Abonnent
Lokalt

Trenger 300 frivillige til folkefest

– Nei, det er ikke blitt vanskeligere å få sponsorer til store arrangementer i Bergen etter sykkel-VM-konkursen, sier prosjektansvarlig Morten Dahl Sebjørnsen i CoEvent AS.
Abonnent
Lokalt

Dom: Far forgrep seg 160 ganger. Slik har datteren det nå.

Faren i 50-årene er dømt for seksuelle overgrep mot sin datter fra hun var åtte år. Hun har massive skader og har vært innlagt på sykehus de fire siste årene. Der legges hun daglig i belter.
Abonnent
Debatt

Åpner dørene for folk med «rare» navn

Skal norsk næringsliv hevde seg internasjonalt, er det elementært at det må foregå en kulturutveksling også innad i arbeidslivet.
Abonnent
Lokalt

Hun frykter du må kjempe om plass hos fastlegen

Ingen søkte da Bergen kommune lyste ut seks fastlegehjemler. Etatssjef Brita Øygard er redd bergenserne må kjempe om plass hos fastlegen.
Abonnent
Lokalt

Steinen i betongen ble vasket i saltvann

Elvesteinen i fasaden på Bergen rådhus ble vasket grundig i Osterfjorden før den ble levert til Bergen. Det har vært med på gjøre ødeleggelsene større.
Abonnent
Lokalt

– Jeg tror Mannen raser før rådhuset

De ansatte på rådhuset flytter ut av betongkolossen fredag morgen. Helgi Sveinsson gleder seg over nye kolleger.
Abonnent
Lokalt

Vil ha mobilforbud i bergensskolene

Henning Warloe (H) mener mobilen ikke har noe i klasserommet å gjøre. Ved Ytrebygda skole vender rektor tommelen ned for et totalforbud.
Abonnent
Leder

Uverdig jakt på ein syndebukk

Det er ikkje barneskuleeleven som varsla om dårleg datatryggleik som er problemet, men Bergen kommune sjølv.
Abonnent
Lokalt

Beredskapssjef etterlyser tidligere varsling

Kommunens regelverk slår fast at varsling om farer skal skje så tidlig som mulig. Faren for demningsbrist varte i dagevis uten at toppledelsen ble varslet.
Abonnent
Lokalt

PC-en hjelpte Mathias å knekke skrivekoden

Førsteklassingane ved Seljedalen skole fekk hjelp av PC-en til å lære å skrive og lese. Snart skal alle elevar i Bergen få digitale verktøy.
Abonnent
Lokalt

Visste ikke om planene for fangdam to uker før den ble bygget

Så seint som i juni slo kommunen fast at Munkebotn skulle være tørrlagt. To uker seinere bygget entreprenøren likevel en midlertidig demning. I august brøt den sammen.
Abonnent
Lokalt

Vet ingenting to uker etter demningsbristen

14 dager etter at demningen i Munkebotn brast, har kommunen fremdeles ikke stilt noen av de mest sentrale spørsmålene til entreprenøren som hadde ansvaret for byggingen.
Abonnent
Lokalt

Sendte bort pumper like før demningen brast

Selskapet som jobbet med demningen brukte egne pumper for å få ned vannstanden i Munkebotn. Da demningen brast, var imidlertid pumpene sendt bort.
Abonnent
Leder

Høyt, bredt, svært og ambisiøst

Begeistring er bra, men kalde hoder er bedre. Å bygge byarena og politihus i Bergen sentrum er og blir en komplisert affære.
Abonnent
Kultur

Slik vil de samle byarena, politi, hotell og kino midt i Bergen sentrum

Olav Thon, Espen Galtung Døsvig, Rolf Tore Andersen og Jan Olav Jørgensen vil fjerne Bygarasjen og bygge byarena ved Bystasjonen. Nytt politihus, nytt hotell og et moderne kinosenter er del av planen.
Abonnent
Lokalt

Offentliggjør dokumenter og ber om ekstern gransking

Byrådet har bestemt seg for at demningsdokumenter ikke kan hemmeligholdes, og ber om en ekstern gjennomgang av hele saken. Høyre krever at byutviklingsbyråd Anna Elisa Trytis avdeling også granskes.
Abonnent
Lokalt

Vil hemmeligholde demningsdokumenter

Politiet vil stoppe kommunen fra å gi offentligheten innsyn i informasjon om demningsbristen. – Dette har de ikke lov til, mener jurist og innsynsekspert.
Abonnent
Lokalt

Må svare på brannsjefspørsmål

Spørsmål rundt brannsjef Leif Lindes formelle kompetanse er sentrale i Sivilombudsmannens gransking av ansettelsen. To av tre fagforeninger innstilte på konkurrenten hans.
Abonnent
Lokalt

Etterlyser Tryti i demningsskandalen

Høyre kaller byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) for «usynlig» og krever at hun svarer på hva som skjedde med demningen i Munkebotn.
Abonnent
Lokalt

Kritiserte byrådslederen, ble utestengt fra Ap-listen

Eilert Jan Lohne kom med flengende kritikk mot byrådsleder Harald Schjelderup i BTs debattspalter. På nominasjonsmøtet i bydelslaget ble han erklært uønsket og nektet å stå på valglisten.
Abonnent
Lokalt

– Jeg ville aldri dratt uten deg

Randi-Marie Mason Våge ville ikke evakuere fra husene i Eidsvåg før hun visste at nabo Johan Mjøs (100) hadde kommet seg ut. Dagen etter demningsdramaet fikk de komme tilbake til husene sine.
Abonnent