- Trening er ikke én medisin for hjernen. Det er 50 eller 100 medisiner for hjernen.

Norsk og svensk forskning er samstemte: Trening kan ikke bare bedre helsa. Trening kan fungere som medisin.