- Ungdommer ned i 15-årsalderen doper seg for å få finere kropp

Nå skal politiet og treningssenterbransjen jobbe sammen mot doping.

SAMMEN MOT DOPING: (F.v.) Dette er bare noen av de som nå skal jobbe sammen mot doping på treningssenterne i Fjell, Askøy, Øygarden og Sotra: Kim Eilertsen, prosjektkoordinator for «Rent Senter», Antidoping Norge, Monica Johannesen Mørk, politioverbetjent og leder for det forebyggende arbeidet ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt, Fritz Warncke, daglig leder for treningssenterne Energi Trening og Renate Monsen, senterleder for Energi Trening Askøy. Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

  • Silje Dyregrov
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Stadig flere treningssentre ønsker å jobbe mot et dopingfritt treningsmiljø, melder Antidoping Norge. Nå er i overkant av 400 av Norges nærmere 1000 treningssenter blitt med i Antidoping Norges forebyggende antidopingprogram, «Rent Senter» . Blant disse finner man også de største treningssenterkjedene, som Sats Elixia, Evo, Stamina og Actic.

— Vi opplever at det er økt interesse for å bli med, så det er all grunn til å skryte av bransjen på det punktet, sier prosjektkoordinator for «Rent Senter» i Antidoping Norge, Kim Eilertsen.

  • Her er en oversikt over alle treningssentrene som er med i programmet.

- Ikke bare menn over 25 år

Treningssentrene på Askøy, Sotra, Øygarden og Fjell utenfor Bergen er siste tilskuddene til Rent Senter-programmet. Fremover vil de jobbe tett sammen med politiet for å få bukt med, og forebygge, dopingmisbruk.

- I juni 2013 ble bruk og besittelse av dopingmidler straffbart. Bruk av doping gikk da fra være en helseutfordring til å også bli et straffbart forhold som blant annet politiet skal jobbe for å forebygge. Dessuten har vi fått opplysninger om at brukerbildet har endret seg. Nå er det ikke lenger bare menn over 25 år som bruker ulovlige dopingmidler for å få en fin kropp, men ungdommer ned i 15 år. Derfor må vi gjøre noe, sier Monica Johannesen Mørk.

Hun er politioverbetjent og leder for det forebyggende arbeidet ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Bruken har økt

At bruken av dopingmidler har økt i ungdomsmiljøene, bekreftes av Antidoping Norgeog treningssenterlederne på Askøy, Sotra, Øygarden og Fjell.

— Doping er et økende problem blant de yngre gruppene. Tidligere var dette bare et problem blant de eldre, sier Fritz Warncke, daglig leder for Energi Trenings tre sentre, og en mann med 30 års fartstid i treningssenterbransjen.

Warncke får støtte av Silje Mykletun, senterleder og antidopingansvarlig på Nr1 Fitness Sotra.

— For ti år siden var brukerne 25-35 år. Nå er de mye yngre og terskelen for å begynne med doping er lavere. Jeg tror alle mellom 16-18 år som kommer til oss, vurderer dopingmidler som et alternativ. Slik tror jeg det er på andre treningssenter også, og andre steder der ungdommer er aktive, eksempelvis fotballgrupper, sier Mykletun.

Anmeldelse og utestengelse

Prosjektet legger opp til tett kontakt mellom treningssentrene og politiet. Ved mistanke om at et medlem bruker, selger, kjøper eller besitter dopingmidler, skal treningssentrene gjøre følgende:

a) Er medlemmet under 18 år , skal foreldrene varsles. Foreldrene anbefales å ta kontakt med lokalt politi for råd, veiledning og/eller samtale. Politiet vil be om at foreldre som eventuelt tar kontakt opphever politiets taushetsplikt slik at treningssenteret kan gjøres kjent med veien videre.

b) Er medlemmet over 18 år, kalles medlemmet til en samtale. Medlemmet må da samtykke til å bli testet av Antidoping Norge, og treningssenteret vil vurdere å be dem gjennomføre urinprøver. Nekter medlemmet å la seg teste, er ikke betingelsene oppfylt for å være medlem videre. Samtidig blir lokalt politi varslet. Politiet vil vurdere om det skal opprettes straffesak, om medlemmet skal følges opp for å forebygge, eller om informasjonen er for lite konkret til at politiet kan handle.

- Hva er strafferammen for dem som avgir positiv urinprøve?

— Positive urinprøver kan medføre anmeldelse til politiet og utestengelse fra treningssenteret. Dersom politiet har opprettet en anmeldelse, og det er tatt en urinprøve i straffesaken av siktede, vil juristen i politiet vurdere straff som ved overtredelse av andre straffbare forhold, sier Monica Johannesen Mørk.

Misbruk av dopingpreparater er forbundet med alvorlig helserisiko- og helseskade. Eksempelvis gir bruk av anabole steroider blant annet økt forekomst av hjerte- og karlidelser, og kan gi alvorlige leverskader, vekstforstyrrelser og psykiske bivirkninger.

69 dopingprøver

Antidoping Norges rolle er å lære opp ansatte ved treningssentrene slik at de blir i stand til å formidle informasjon, og følge opp medlemmene sine ved mistanke om doping. Treningssentrene kan kun bestille dopingprøve om den dopingmistenkte kunden har underskrevet på at han vil la seg teste i medlemsbetingelsene, og treningssenteret har gjennomført en bekymringssamtale med kunden.

— I 2014 ble det gjennomført 69 dopingprøver ved norske treningssentre. 11 av disse avla positiv prøve, og det var fem nektelser, sier Kim Eilertsen i Antidoping Norge.

Han håper at enda flere treningssentre vil være med i Rent Senter-samarbeidet fremover.

— Vi er overbevist om at samarbeid mellom ulike instanser er veien å gå om man skal kjempe mot doping i samfunnet. De sentrene som inngår samarbeid med oss, har mye bedre forutsetinger for å få et rent treningsmilijø enn de som ikke gjør det, sier han.

- Preventiv effekt

Silje Mykletun ved Nr1 Fitness Sotra tror det er flere grunner til at doping er blitt så utbredt blant ungdom.

— I samfunnet vårt, må alt skje nå. Vi har ikke tålmodighet til å trene for å se fremgang på lang sikt. I tillegg leser ungdommer blogger og følger folk på Instagram som bruker doping, men benekter det. De ser at de har lykkes på kort sikt, og tenker at "dette må være mulig for meg også". Men så er det alt for lite informasjon om de negative effektene av doping, sier Mykletun.

- Hvilken effekt tror du prosjektet vil ha?

— Klarer man å gjøre ungdommer mer bevisst på det negative virkningene av doping, uten å fordømme og skremme, tror jeg det vil ha en preventiv effekt, sier Mykletun.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

  1. Magen er ingen hindring for Irene

  2. Camilla (31) løfter hunden Alvin for å bli sterkere

  3. Ny klagestorm mot Sats Elixia: «Arrogant», «fiendtlig» og «et sant helvete»

  4. Mener regjeringen satser for lite på fysisk aktivitet

  5. - Mange tenker på rosa og sminke, og tror vi bare leker oss

BT anbefaler

– Jeg kommer til å tenke meg om 16 ganger før jeg sender skade­melding igjen

– At det skal så lite til for å stå der med en påstand om 120 dagers fengsel. Jeg er sjokkert, sier bileieren.

LES SAKEN